Македонски Телеком, водечкиот национален телекомуникациски оператор е дел од Групацијата Дојче Телеком преку својот доминантен сопственик Маѓар Телеком од 2001 година.

Македонски Телеком нуди говорни и податочни услуги на фиксна и мобилна мрежа, со долгогодишно искуство и водство на пазарот.
Исто така, Македонски Телеком постојано воведува меѓународна експертиза, иновативни решенија и најсовремени технолошки трендови.
Компанијата нуди портфолио на услуги за приватни и деловни корисници, кои се обезбедуваат од едно место и се фокусира на Cloud и ИКТ решенија со цел да обезбеди најдобро корисничко искуство.
За таа цел, во согласност со најновите телекомуникациски трендови, Македонски Телеком постојано се фокусира на современите потреби и барања на корисниците.

Клучни аспекти:

  • Македонски Телеком е прва компанија во Европа и во Групацијата Дојче Телеком со мрежа целосно базирана на интернет протокол.
  • Компанијата прва во земјата воведе 4G мрежа, и за само една година оствари 50% покривање на населението и 20% покривање на територијата.
  • Фокусирајќи се на растот на ИКТ услугите, во 2014 година Македонски Телеком објави повик за Cloud партнерство, за првпат во земјата, со цел да понуди сеопфатни решенија на корисниците во партнерство со други компании.
  • Според испитувањето на мислењето на корисниците од страна на агенцијата “БРИМА”, 68% од луѓето во Република Македонија сметаат дека нашата мобилна мрежа е најдобра мрежа во земјата.
  • Во 2014 година, една од фондациите на компанијата освои државна награда за корпоративна општествена одговорност.