3 Max Office Optic

 • До 80 основни ТВ канали
 • Видеотека со повеќе од 100 филмски и 600 ТВ наслови 
 • ТВ-тека: програма од последните 3 дена, достапна без да ја снимате
 • Неограничен интернет со симетрични брзини
 • Бесплатни разговори и попусти
 • 24 часа техничка поддршка на 122

Опис

Со 3 Max Office Optic пакетот добивате телевизија, интернет и телефонија во една месечна претплата!

Почнувајќи од 2.299 ден. во пакетот се вклучени бесплатни минути и попусти на разговори, неограничен интернет преку врвна оптичка технологија со големи, симетрични интернет брзини и повеќе од 80 ТВ канали на најдобрата дигитална телевизија - MaxTV.


MaxTV  
ТВ услуга Дигитална телевизија со вклучено снимање, паузирање и премотување
ТВ канали (1) До 80 ТВ канали
MaxTV видеотека Неограничен пристап
Цената на филмовите од Видеотеката зависи од типот на содржината
Изнајмување содржини од ТВ архива: Бесплатно
ТВ-тека
Програма од последните 3
дена, достапна без да ја снимате
вклучен
Интернет  
Вклучен интернет сообраќај месечно (D+U) Неограничен (2)
Брзина на пристап (D/U) (3) До 70 Mbps / 70 Mbps
Безжичен интернет на 500 Телеком Hotspot локации Бесплатен
Е-адреси 5
Web хостинг 40 MB
Говорни услуги  
Вклучени разговори во нашата фиксна и мобилна мрежа 300 минути (4)
Меѓународни разговори 30% попуст (5)
Дополнителни телефонски линии во пакетот До 2
Пакет дополнителни услуги (6) Бесплатен
Опрема  
Терминална опрема и интегриран уред за безжичен пристап вклучен
Медија приемник вклучен

Цени

Времетраење на договор 2 години 1 година Неопределено
Месечен надомест
(на телефонска линија со 1 / 2 говорни канала)
2.299 / 2.599 ден. 2.599 / 2.899 ден. 3.199 / 3.399 ден.
Еднократен надомест
(инсталација обезбедена од Македонски Телеком)
0 ден. 0 ден. 1.499 ден.
Еднократен надомест за втор ТВ приклучок (Медија приемник и самостојна инсталација) 999 ден. 999 ден. 999 ден.
Еднократен надомест за втор ТВ приклучок (Медија приемник и инсталација од Македонски Телеком) 1.499 ден.
(или 12 рати x 139 ден.)
1.499 ден.
(или 12 рати x 139 ден.)
1.499 ден.
(или 12 рати x 139 ден.)
Разговори Цена по минута
Разговори во мрежата на Македонски Телеком и кон други фиксни мрежи 1,18 ден.
Разговори кон сите домашни мобилни мрежи 3,99 ден.
Цена за разговори помеѓу линиите  и дополнителните линии во пакетот  0 ден.
Видеотека  
MaxTV видеотека Цената на филмовите од Видеотеката зависи од типот на содржината.
Изнајмување содржини од ТВ архива: Бесплатно
ТВ-тека Бесплатно
Дополнителни услуги
Времетраење на договор 2 години 1 година Неопределено
Дополнителна телефонска линија со 1 говорен канал
 
200 ден. 200 ден. 200 ден.
Дополнителни ТВ пакети Редовни цени Редовни цени Редовни цени

Цените се со вклучен ДДВ.

Опрема

За правилно функционирање на MaxTV пакетот потребен е соодветно инсталиран и конфигуриран уред за интегриран пристап и медиа приемник. Уредите ги обезбедува Македонски Телеком.

Oпремата вклучува:

 • Speedport W 503V уред за интегриран пристап
 • Сплитер
 • Еден стандарден телефонски кабел
 • Еден адаптер за телефонски кабел кон Ethernet (RJ-45 во RJ-11)
 • Кабел за поврзување на DSL конекторот на уредот за интегриран пристап со сплитерот (сив)
 • Кабел за поврзување на телефонскиот конектор на уредот за интегриран пристап (зелен)
 • Етернет кабел со конектор (RJ-45) (жолт)
 • Адаптер за напојување
 • Два телефонски адаптери TAE во RJ-11
 • Медиа приемник
 • Далечински управувач
 • Електричен кабел
 • SCART кабел
 • HDMI кабел
 • Mрежен етернет кабел

Упатствата за инсталација и употреба на уредите можете да ги преземете ТУКА.

Доколку во процесот на поставување и користење на опремата ви е потребна помош, јавете се на бесплатниот телефонски број 122 во Службата за техничка поддршка на корисници.

Напомени

(1) Дополнителните канали се по избор на корисникот, бесплатно или со доплата.

(2) За неограничен интернет сообраќај важи политика на фер од 600 GB (download + upload). По надминување на вклучениот интернет сообраќај, брзината на пристап се намалува на 2 / 2 Mbps.

(3) Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори, како што се брзината на веб страницата на кој се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот и други фактори. Ако не може да се постигне максималната брзина дефинирана со пакетот, Македонски Телeком ќе ја испорача највисоката можна брзина.

(4) По надминување на бесплатните вклучени минути разговори во претплатата во текот на еден месец, разговорите се наплатуваат според цените дефинирани за овие пакети.

Сите фиксни телефонски линии вклучени во пакетот и дополнителните линии заеднички ги користат вклучените бесплатни минути за разговори во фиксната и мобилната мрежа на Македонски Tелеком.

Бесплатните вклучени разговори во мрежата на Македонски Tелеком вклучуваат национални разговори, но не ги вклучуваат повиците кон специјални броеви (на пр. 188, 142 ... , 0500 ... , и др.) кои што се наплаќаат по редовните цени.

(5) Попустот од 30% се однесува на фиксни и мобилни меѓународни дестинации.

(6) Пакетот дополнителни услуги вклучува: идентификација на повик (CLIP), повик на чекање со задржување на врска и пренасочување на повик.

pageArea reserved, leave empty!!!