Business internet пакети

Месечен пакет Вклучен сообраќај Цена
(ден./мес.без ДДВ)
Цена
(ден./мес.со ДДВ)
Business Internet M 500 MB 99 117
Business Internet L 2 GB 199 235
Business Internet XL 5 GB 399 471

* Пакетите важат само за национален податочен сообраќај.

Активирање на пакетите

Месечните пакети за интерент можете да ги активирате:

 • со јавување на бесплатниот говорен автомат 140 140
 • преку порталот Мој Телеком во менито Мои поволности
 • со праќање бесплатна SMS на 140 140 со текст

Текст на пораката Месечен пакет
Mesecen Internet 500 MB Business internet M
Mesecen Internet 2 GB Business internet L
Mesecen Internet 5 GB Business interent XL
 • преку Мое мени со јавување на *122#
 • Секогаш кога ќе достигнете 100% искористеност на пакетот ви праќаме известување по SMS. Дури и да го надминете вклучениот сообраќај, дополнителниот интернет сообраќај нема да се наплати – единствено ќе се намали брзината на мобилниот интернет - брзина доволна за проверување е-пошта или временска прогноза.
 • Ако сакате да ја проверите состојбата на потрошениот интернет, можете во секое време да пратите SMS на бесплатниот број 140 140 со текст МB или Internet или преку Мој Телеком.


Сакате повеќе интернет со полна брзина? По искористување на вклучениот интернет пакет, активирајте Инстант Business пакет и вратете ја полната брзина на сурфање!


Времетрање и важност на пакетите

 • Интернет пакетот можете да го користите секој месец сè додека не го деактивирате.
 • Во првиот месец на користење, месечната претплата ќе биде пропорционална на деновите во месецот во кој пакетот е активен, а доделениот интернет сообраќај ќе биде во целосен износ на пакетот. Од 1-ви следниот месец месечната претплата ќе се наплаќа во цел износ.

Деактивирање на пакетите

Доколку сакате да го деактивирате месечниот пакет за интернет треба повторно да се јавите на бесплатниот говорен автомат 140 140 или да пратите SMS со содржина Stop internet на 140 140. Притоа, пакетот ќе се деактивира на крајот на месецот, без оглед во кој ден од месецот е пратено барањето за деактивирање, а ќе биде доделена полната количина на интернет сообраќај за тековниот месец и ќе биде наплатена целата претплата. 
Од 1-ви следниот месец сурфањето ќе се наплаќа по редовната цена за мобилен интеренeт согласно вашиот тарифен модел.

Instant Business пакети

Го потрошивте вклучениот интернет? Со активирање на инстант пакетите ќе ја вратите полната брзина за сурфање со дополнителна количина за интернет до крајот на месецот:


Инстант пакет Вклучен сообраќај Цена
(ден./еднократно без ДДВ)
Цена
(ден./еднократно со ДДВ)
Instant Business Internet M 500 MB 149 176
Instant Business Internet L 2 GB 249 294

* Пакетите важат само за национален податочен сообраќај.

Активирање на инстант пакетите

 • со јавување на бесплатниот говорен автомат 140 140
 • преку порталот Мој Телеком во менито Мои поволности
 • со праќање бесплатна SMS на 140 140 со текст
Текст на пораката Инстант пакет
Instant Internet 500 MB Instant Business Internet M
Instant Internet 2 GB Instant Business Internet L
 • преку Моен мени *122#

Времетрање и важност на пакетите

 • Инстант интернет пакетот можете да го користите до крајот на месецот во кој е активиран. Доколку го потрошите интернетот вклучен во инстант пакетот пред истек на месецот, можете да го активирате повторно за да сурфате со полна брзина.
pageArea reserved, leave empty!!!