Дополнителни хостинг услуги

  • Дополнителна e-адреса
  • Регистрација на домен на DNS сервери на Mакедонски Tелеком
  • Редирекција на веб страница
  • Дополнителен поддомен
  Цена без ДДВ Цена со ДДВ
Дополнителна e-адреса (годишно) 127 ден. 149 ден.
Регистрација на домен на DNS сервери
на Mакедонски Tелеком (годишно)
423 ден. 499 ден.
Редирекција на веб страница (годишно) 423 ден. 499 ден.
Дополнителен поддомен (годишно) 423 ден. 499 ден.
Mailing листа во рамки на домен (годишно) 423 ден. 499 ден.
WAP gateway (поддомен, еднократно) 200 ден. 236 ден.

Напомени

Во рамки на веб хостинг пакетите вклучена е редирекција до плус еден домен (веб адреса) кој ќе биде во сопственост на корисникот (новиот домен не вклучува и редирекција на e-пошта).

Пакетите вклучуваат и поддомени во DNS зоната на корисникот – A record (мапирање на името на доменот со IP адреса) и MX record (мапирање на името на доменот со mail серверите за истиот домен) - за страници кои се хостираат надвор од хостинг пакетите на заеднички сервер на Македонски Телеком.

E-адресата која ќе се користи за креирање на mailing листа е вклучена во соодветната квота (број) на e-адреси за секој пакет поединечно.

Вклучените поддомени се однесуваат на вкупната квота на веб просторот во рамки на одбраниот пакет и не подразбираат креирање на поддоменски e-адреси.

Регистрацијата на име на домен на DNS серверите на Македонски Телеком важи само за домени во сопственост на корисникот.

Пакетите не вклучуваат alias-и за e-адресите.

Информации на support@t-home.mk или во Контакт центарот на 120.

pageArea reserved, leave empty!!!