Доверливост CS NS

Опис

Нормализиран сертификат за потпишување на софтвер. Наменет за фирми кои креираат софтвер. Може да се користи за потврда на идентитет на корисници на кодот на софтверот.

Во зависност од потребите на корисникот, сертификатот се издава со важност од 1 до 5 години. Сертификатот е осигуран на годишен износ од 200.000 €.

Цени

Времетраење на договорот Цени
Прва активација 1.527 ден.
Годишен надомест 6.510 ден.
Отповикување 6.027 ден.
Суспензија 7.233 ден.
Отповикување на суспензија 4.019 ден.

Македонски Телеком овозможува попусти при купување на одреден број на сертификати.

Цените се со вклучен ДДВ.

pageArea reserved, leave empty!!!