ЕДНА
КОМПАНИЈА

МЕНАЏМЕНТ
КОЛЕГИУМ
ДОСТИГНУВАЊА

НИЕ ВО
2015
ОПШТЕСТВЕНА
ОДГОВОРНОСТ
СТРАТЕГИЈА
2016
ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАЈ
ЦЕЛОСНА ВЕРЗИЈА
 
 
 

 


 
 

ЕДНА КОМПАНИЈА

 

Во 2015 година презедовме големи иницијативи и трасиравме нов пат по којшто тргнавме напред со сигурни чекори. Годината која што измина, во прв план го стави припојувањето на Т-Мобиле со Македонски Телеком. Овој чекор се реализираше после долги години на интерни планирања и подготовки. Собранието на акционери на состанокот оддржан на 17 јуни ја прифати Спогодбата за соединување. Македонски Телеком и Т-Мобиле Македонија и на 1 јули официјално станаа една компанија.

 

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 

  

ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Македонски Телеком како еден од најзначајните играчи во македонското деловно опкружување има одговорност да постави стандарди и да биде движечка сила во развојот на општеството. Нашата мисија е да го збогатуваме и унапредуваме квалитетот на животот на граѓаните во Република Македонија, а во истовреме да ја подобруваме и средината во којашто работиме. Затоа, континуирано поддржуваме значајни културни и спортски настани, донираме и инвестираме во образованието, здравството, социјалната и детската заштита, притоа промовирајќи ги универзално прифатените вредности за општествена одговорност.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

НИЕ ИНВЕСТИРАМЕ
ВО
СЕГАШНОСТА
ЗА ПОДОБРА И
ПОУБАВА
ИДНИНА

 
 

 

 

СТРАТЕГИЈА
2016

   

"Сé што може ќе стане дигитално."
Тим Хотгес

Во духот на нашата стратегија, водечкиот Телеком Оператор во Македонија, Македонски Телеком има одговорност да биде пионер и да создаде услови за светските трендови и идните можности во оваа земја. Во таа насока, во 2016 година ја воведуваме програмата G@ Digital.

Со новата програма, Македонски Телеком се јавува како доверлив придружник во дигиталниот свет во домот, на работа, насекаде и секогаш.


 

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

  
 

 

 

 

 

 

 


ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ


МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД – СКОПЈЕ
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Овие финансиски извештаи се однесуваат на Друштвото Македонски Телеком АД-Скопје за годината која што завршува на 31 Декември 2015 година, со извештај на независен ревизор.

 

СИМНЕТЕ ЦЕЛОСНА ВЕРЗИЈА 

 

istrazuvanje marketing prodazba IT vraboteni