{{cart.Items.length}}

Вашата сметка на Мој Телеком, 24/7

Со услугата Електронска сметка ги добивате следниве поволности:

 • 24/7 часа онлајн пристап до сите информации за вашата сметка на Мој Телеком;
 • Eлектронско следење на месечните трошоци;
 • Добивање на сметката на вашата е-адреса на почетокот од секој месец;
 • Преглед на е-сметката на вашиот кориснички профил на Мој Телеком;
 • Можност сметката веднаш да ја платите онлајн;
 • Заштеда на време;
 • Придонес за заштита на животната средина.

Сѐ што треба да направите за да користите Електронска сметка е да ја активирате услугата давајќи согласност за добивaње сметка во електронска форма на вашата е-адреса.

Активирање Електронска сметка

Услугата Е-сметка можете да ја активирате на еден од следниве начини:

 • Преку порталот Мој Телеком - во делот за фиксни или мобилни и интегрирани услуги соодветно;
 • Со пополнување на онлајн формата за активирање Е-сметка;
 • Со бесплатен повик на говорните автомати 122 за фиксни или мобилни и интегрирани услуги и 1235 за мобилни и интегрирани услуги;
 • Со потпишување Согласност за користење на услугата Електронска сметка во нашите продавници.

Услови за користење на Електронската сметка

 • Се согласувaте месечните сметки за користење на вашите услуги да ви се доставуваат во електронска форма, а увид во сметките ќе имате на порталот Мој Телеком. Доколку имате потреба од сметка во печатена форма, согласни сте да се обратите во некоја од нашите продавници.
 • Врз основа на вашата согласност, Македонски Телеком - АД Скопје се обврзува да ви ја праќа сметката на почетокот од секој месец на вашата е-адреса и да ја постави на порталот Мој Телеком, каде што вие како претплатник имате обврска да ја проверите и да го почитувате рокот за плаќање.
pageArea reserved, leave empty!!!