Хостирана деловна пошта

 • Фиксна месечна претплата без обврски за склучување на договор за доверба
 • Можности за надградба

Опис

ПРОФЕСИОНАЛНО. ЕФИКАСНО. ПОВОЛНО.
Е-пошта по ваша мерка!

Со услугата Хостирана деловна пошта користете виртуелни сервери за вашата е-пошта и олеснете ја комуникација со соработниците.

Отсега, брзо и едноставно пристапете до деловната е-пошта, користејќи го при тоа кој било компјутер или паметен телефон. Плус, заштедете на трошоци за нејзино складирање, купување на сервер, како и на трошоци за одржување.

Повеќе не мора да се грижите за создавање инфраструктура за вашата е-пошта, ниту за поддршка или управување лиценци, затоа што сега ќе може да ги користите предностите на Хостираната деловна пошта на Македонски Телеком.

Пакети (1) Вклучени поштенски сандачиња
XS 5 поштенски сандачиња
S 10 поштенски сандачиња
M 25 поштенски сандачиња
L 50 поштенски сандачиња
XL 100 поштенски сандачиња

Во рамки на пакетите обезбедуваме два типa на електронски поштенски сандачиња кои ги содржат сите напредни функционалности за e-пошта:  Стандарднo и Професионалнo поштенско сандаче.

 • Стандардното поштенско сандаче има 2 GB простор за складирање
 • Професионалното поштенско сандаче има 10 GB простор за складирање и ја вклучува напредна функција Актовка (папка која овозможува користење на 10GB просторот од поштенското сандаче за складирање, споделување и колаборација на документи)


Понудата на Хостирана деловна пошта вклучува и можности за надградба на пакет/поштенско сандаче.


Надградби Вид на надградба
Дополнително стандардно поштенско сандаче по пакет
Дополнително професионално поштенско сандаче по пакет
Дополнителен простор за складирање (5GB) по поштенско сандаче
Актовка (2) по поштенско сандаче

Дополнителни карактеристики


 • Автоматска синхронизација поддржана од сите популарни кориснички уреди и клиенти:

  - Стандардни веб прелистувачи (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и Safari)
  - Матичен Zimbra десктоп клиент (поддржан на најновите Windows, MAC OS и Linux оперативни системи)
  - Microsoft Outlook (2003/2007/2010/2013), Thunderbird и Apple iSync
  - Најпопуларните паметни телефони (iPhone, Android и Windows Mobile)
 • Богата електронска пошта (Rich е-mail): обележување, преглед на поврзаните пораки и брзо пребарување
 • Управување со контакти: лични и глобални листи на адреси кои можат да се споделуваат во целата организација
 • Групни календари и лични календари
 • Листа на задачи со одредување на приоритети, обележување и активирање на потсетник
 • Високо ниво на сигурност на податоците преку безбедносен протокол со кој целосно се намалува ризикот во работењето - SSL (Secure Sockets Layer)
 • Поддршка на MAPI (Microsoft протокол за размена на пораки) – целосна синхронизација со Microsoft Outlook (пораки, контакти, календар, работни задачи)
 • Споделување на документи и нивно верзионирање (секоја промена на документот се зачувува како посебна верзија која може да се повика и постави како активна

   

Тука за вас 24/7 - професионална помош!


Понудата на Хостирана деловна пошта вклучува и два типа професионална помош:

Обновување податоци

 • Обновување отпад - можност за бесплатно обновување на трајно избришата електронска пошта од поштенското сандаче во период од 10 дена.
 • Обновување на поштенско сандаче - можност за враќање на поштенското сандаче на состојба постара од 10 дена со обновување на сите или на дел од неговите елементи (електронска пошта, календар, контакти итн.)


Миграција на поштенски сандачиња

Се врши во зависност од претходно користеното решение за е-пошта и овозможува миграција на повеќе елементи од поштенското сандаче (електронски пораки, контакти, календари, задачи, и сл.), со PST алатка за миграција или мигрирање само на електронските пораки преку IMAP конекција.

За повеќе информации јавете се на бесплатниот телефонски број 0800 10800

(1) Еден корисник не може да побара повеќе од еден пакет. Корисникот може само да мигрира од еден пакет на друг. Миграцијата може да се врши еднаш во текот на еден месец. Со кој било пакет, корисникот ќе добие една DNS регистрација на серверите на Македонски Телеком што е потребна за е-маил комуникација и веб пристап на секое поштенско сандаче што е активиран во тој пакет. DNS регистрацијата не опфаќа веб домен, потребен за веб страната на корисникот или било каква друга веб комуникација надвор од она што го обезбедува хостираната деловна пошта.

(2) Може да се користи само со матичниот клиент за хостирана деловна пошта (десктоп клиент Zimbra) или веб пристап. Максималната дозволената големина по документ е 10 MB.

Цени без ДДВ

Одберете го пакетот што најмногу ви одговара и плаќајте фиксна месечна претплата, без обврски и дополнителни трошоци.


Пакети (1) Вклучени поштенски сандачиња Месечна цена
стандарден пакет
Месечна цена
професионален  пакет
XS 5 поштенски сандачиња 899 ден. 1.299 ден.
S 10 поштенски сандачиња 1.799 ден. 2.499 ден.
M 25 поштенски сандачиња 4.299 ден. 5.999 ден.
L 50 поштенски сандачиња 8.299 ден. 11.799 ден.
XL 100 поштенски сандачиња 16.299 ден. 23.499 ден.
Надградби Месечна цена
Дополнително стандардно поштенско сандаче (2 GB) 209 ден.
Дополнително професионално поштенско сандаче (10 GB) 269 ден.
Дополнителен простор за складирање (5GB) 49 ден.
Актовка (2) 29 ден.

Цените се без вклучен ДДВ.

(1) Еден корисник не може да побара повеќе од еден пакет. Корисникот може само да мигрира од еден пакет на друг. Миграцијата може да се врши еднаш во текот на еден месец. Со кој било пакет, корисникот ќе добие една DNS регистрација на серверите на Македонски Телеком што е потребна за е-маил комуникација и веб пристап на секое поштенско сандаче што е активиран во тој пакет. DNS регистрацијата не опфаќа веб домен, потребен за веб страната на корисникот или било каква друга веб комуникација надвор од она што го обезбедува хостираната деловна пошта.

(2) Може да се користи само со матичниот клиент за хостирана деловна пошта (десктоп клиент Zimbra) или веб пристап. Максималната дозволената големина по документ е 10 MB.

Цени со ДДВ

Одберете го пакетот што најмногу ви одговара и плаќајте фиксна месечна претплата, без обврски и дополнителни трошоци.


Пакети (1) Вклучени поштенски сандачиња Месечна цена
стандарден пакет
Месечна цена
професионален  пакет
XS 5 поштенски сандачиња 1.060,82 ден. 1.532,82 ден.
S 10 поштенски сандачиња 2.122,82 ден. 2.948,82 ден.
M 25 поштенски сандачиња 5.072,82 ден. 7.078,82 ден.
L 50 поштенски сандачиња 9.792,82 ден. 13.922,82 ден.
XL 100 поштенски сандачиња 19.232,82 ден. 27.728,82 ден.
Надградби Месечна цена
Дополнително стандардно поштенско сандаче (2GB) 246,62 ден.
Дополнително професионално поштенско сандаче (10GB) 317,42 ден.
Дополнителен простор за складирање (5GB) 57,82 ден.
Актовка (2) 34,22 ден.

Цените се со вклучен ДДВ.

(1) Еден корисник не може да побара повеќе од еден пакет. Корисникот може само да мигрира од еден пакет на друг. Миграцијата може да се врши еднаш во текот на еден месец. Со кој било пакет, корисникот ќе добие една DNS регистрација на серверите на Македонски Телеком што е потребна за е-маил комуникација и веб пристап на секое поштенско сандаче што е активиран во тој пакет. DNS регистрацијата не опфаќа веб домен, потребен за веб страната на корисникот или било каква друга веб комуникација надвор од она што го обезбедува хостираната деловна пошта.

(2) Може да се користи само со матичниот клиент за хостирана деловна пошта (десктоп клиент Zimbra) или веб пристап. Максималната дозволената големина по документ е 10 MB.

Преземи апликации

Десктоп клиент
Десктоп клиентот им овозможува на корисниците да ги користат сите опции на хостирана деловна пошта на својот компјутер. Десктоп клиент за Windows (64-bit)
Десктоп клиент за Windows (32-bit)
Десктоп клиент за Mac OS X 10.9+
Десктоп клиент за Linux
Конектор за Microsoft Outlook
Конекторот за Microsoft Outlook им овозможува на корисниците на Microsoft Outlook да се поврзат на серверот на хостирана деловна пошта користејќи MAPI протокол. Именикот, контактите, календарот, задачите и пораките ќе бидат директно синхронизирани со серверот. Download 32-bit
Windows MSI Installer

Download 64-bit
Windows MSI Installer
Microsoft Outlook PST Import Tool
Оваа алатка им овозможува на корисниците да ги увезат Microsoft Outlook PST датотеките на files серверот на хостирана деловна пошта. Download
ZIP Archive

Упатства

Упатство
Прирачник за крајни корисници на хостирана деловна пошта преземи
pageArea reserved, leave empty!!!