Интернет промо

Имаме интернет за секого!
Пробајте 2 месеци бесплатен интернет.


Со нашата нова услуга сега секој од вас може да сурфа на најдобриот интернет, полесно од кога било!

Доколку немате фиксен интернет од Македонски Телеком, само активирајте ја новата услуга и сурфајте два месеца бесплатно, без склучување договор и без обврски.

Ако сте задоволни, активирајте некој од редовните интернет пакети: Internet, Internet & TV, Magenta 1. Но, ако одлучите дека не сакате да ја користите услугата понатаму – не плаќате ништо!

Активирајте Интернет промо пакет на 122 или во која било Телеком продавница.

  Интернет промо пакет
Линиска брзина (D/U) 1 До 4 Mbps / 768 Кbps
Вклучен интернет сообраќај (D+U) 10 GB месечно 2
Времетраење на пакетот 2 месеца 3
IP адреса Динамична
Цена  Бесплатно

1 Линиската брзина го означува вкупниот проток на податоци преку ADSL линијата кој може да се оствари по сите основи, вклучувајќи интернет, телефонија и телевизија. Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори како што се: брзината на веб сајтот на кој се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот, растојанието од ADSL приклучокот до мрежната инфраструктура, бројот на MaxTV канали кои се гледаат/снимаат додека се пристапува на интернет и други фактори. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, Македонски Телeком АД – Скопје се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина.

2 По надминување на вклучениот месечен сообраќај, услугата се прeкинува до почетокот на следниот месец.

3 Услугата прекинува 62 дена по активацијата. За да продолжите да користите интернет, изберете еден од редовните интернет пакети.

pageArea reserved, leave empty!!!