Предности на IP VPN

  • Едноставно управување и користење на мрежата
  • Поврзување на пристапните места од типот „секој со секој"
  • Сигурност и заштита на мрежата
  • Приватност и интегритет преку MPLS технолгија за безбедно тунелирање
  • Голема скалабилност и флексибилност

IP VPN решенијата се приспособени на специфичните дејности и буџети, и вклучуваат:

  • Дизајн, инсталација и конфигурација на мрежа
  • Избор на корисничка опрема
  • Најдобра VPN опрема и софтвер од водечки производители
  • Можност за управување од страна на корисникот или од Македонски Телеком
  • Корисничка поддршка на бесплатниот телефонски број 0800 10 800

Благодарение на едноставната пристапна технологија, нашите VPN решенија се со атрактивна цена и високи перформанси кога е во прашање сигурноста на податоците и расположливоста на услугата. Во нашето портфолио нудиме повеќе решенија за имплементација на IP VPN производите, а цените се креираат соогласно посакуваната брзина и бројот на терминали. Понудениот однос цена/квалитет секогаш е во согласност со корисничките потреби.

Проширувањето на бројот на пристапните места е лесно, a управувањето по проширувањето е едноставно, без дополнителни ресурси и со значителна заштеда на време.

pageArea reserved, leave empty!!!