Македонски Телеком АД - Скопје
Област на набавки

адреса: „Кеј 13-ти Ноември“ бр. 6, 1000 Скопје, Република Македонија
тел. ++ 389 2 3242 216
факс: ++ 389 2 3235 815
е-mail: procurement@telekom.mk

pageArea reserved, leave empty!!!