Контакт и сервис

Сектор за корпоративни финансии

Адреса: „Кеј 13-ти Ноември“ бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Е-адреса: IR@telekom.mk

Ви требаат ли повеќе информации?

Берзански информации

ISO СЕРТИФИКАТИ

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ

Десктоп верзија