Lajmërime për mediumet

30.04.2009

Njoftim deri tek aksionarët e Telekomit të Maqedonisë SHA- Shkup me të drejtë të dividendës për vitin 2008

Kuvendi i Telekomit te Maqedonise SHA – Shkup ne Kuvendin e tij  vjetor, te mbajtur me date 29.04.2009, e miratoi vendimin per pagesen e dividendes per vitin 2008.Ne pajtueshmeri me vendimin nga

29.04.2009

Kuvendi i Telekomit të Maqedonisë e miratoi vendimin për pagesën e dividendës për vitin 2008

Kuvendi i Telekomit te Maqedonise SHA – Shkup ne Kuvendin e vet vjetor, te mbajtur me date 29.04.2009, i miratoi llogarine vjetore, llogarine vjetore te konsoliduar, raportet finansiare te reviduara

07.04.2009

Donacion për Lidhjen e shurdhërve të Maqedonisë

Me rastin e rebrendimit te kompanise Donacion per Lidhjen e shurdherve te Maqedonise Me donacion me vlere prej 50 mije eurove, Telekomi i Maqedonise SHA – Shkup ne menyre solemne e leshoi ne perdor

06.04.2009

Optikë deri në shtëpi – kalim dramatik i shfrytëzuesve në një botë krejt tjetër

„ Kabllo optike deri ne shtepi” (Fiber to the home) eshte njeri prej projekteve kyce te Telekomit te Maqedonise te projektuara ne planet per vitin 2009, realizimi i se ciles pritet te sjell shume sher

02.04.2009

Testim pa pagesë njëmujor i MaxTV-së për të gjithë shfrytëzuesit e pakove Call & Surf

  Te gjithe shfrytezuesit e Call &Surf do te kene surprize nga Telekomi i Maqedonise nje muaj gratis argetim dhe testim te MaxTV. Periudha promovuese e testimit te MaxTV do te zgjas deri me

Verzioni desktop