Веб хостинг пакети

  • Хостинг на заеднички сервер е услуга која овозможува поставување на веб содржини на серверите на Македонски Телеком.

Опис

Веб хостинг услугата се реализира преку врвни сервери од светски признати производители, кои редовно се надградуваат со најнови сигурносни додатоци.

Базите на податоци (MySQL) кои се нудат како услуга на корисниците се наоѓаат на посебни сервери.

За хостинг услугата обезбедуваме 24 часовна техничка поддршка на бесплатниот број 120.


Linux X G X 2G X 5G X 10G X 20G X 50G
Хостинг простор (WEB + SQL) 1 GB 2 GB 5 GB 10 GB 20 GB 50 GB
E-адреси 10 20 50 100 200 500
MySQL 5.1 Server (MB) вклучен 512 MB 1024 MB 2048 MB 5120 MB 10240 MB
Apache 2.2 вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
FTP пристап вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Неограничен број на FTP update-и вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Бесплатна регистрација на web домен (*)

Прва година

Прва година Прва година Прва година Прва година Прва година
Капацитет на е-сандаче 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB
Интерфејс за веб пошта вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
SMTP/POP3/IMAP пристап вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Администрација на е-пошта вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
PHP 5.3.3 вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
24 часови мониторирање на сервер вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Статистика на посетеност вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен На барање
Mailing листа вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен На барање
Редирекција 1 1 1 1 1 1
Вклучени поддомени 1 1 2 5 5 10

Windows хостинг пакети

Цени без ДДВ

Обезбедуваме два начина на плаќање на годишниот надомест за хостинг услугата и тоа, еднократно или на 12 месечни надоместоци.


  X G X 2G X 5G X 10G X 20G X 50G
Годишен надомест 1.999 ден. 2.999 ден. 5.999 ден. 9.999 ден. 14.999 ден. 27.999 ден.
Месечен надомест 199 ден. 299 ден. 599 ден. 999 ден. 1.499 ден. 2.799 ден.


Цените се без вклучен ДДВ.

Цени со ДДВ

Обезбедуваме два начина на плаќање на годишниот надомест за хостинг услугата и тоа, еднократно или на 12 месечни надоместоци.


  X G X 2G X 5G X 10G X 20G X 50G
Годишен надомест 2.359 ден. 3.539 ден. 7.079 ден. 11.799 ден. 17.699 ден. 33.039 ден.
Месечен надомест 235 ден. 353 ден. 707 ден. 1.179 ден. 1.769 ден. 3.303 ден.


Цените се со вклучен ДДВ.

Напомени

(*) За регистрација на веб домен (веб адреса) повеќе информации можете да најдете ТУКА.

Пакетите не вклучуваат alias-и за e-адресите.

E-адресата која ќе се користи за креирање на mailing листа е вклучена во соодветната квота (број) на e-адреси за секој пакет поединечно.

Регистрацијата на име на домен на DNS серверите на Македонски Телеком важи само за домени во сопственост на корисникот.

Пакетите вклучуваат и поддомени во DNS зоната на корисникот – A record (мапирање на името на доменот со IP адреса) и MX record (мапирање на името на доменот со серверите за истиот домен) - за страници кои се хостираат надвор од хостинг пакетите на заеднички сервер на Македонски Телеком.

Вклучените поддомени се однесуваат на вкупната квота на веб просторот во рамки на одбраниот пакет и не подразбираат креирање на поддоменски e-адреси.

Во рамки на веб хостинг пакетите вклучена е редирекција до плус еден домен (веб адреса) кој ќе биде во сопственост на корисникот (новиот домен не вклучува и редирекција на e-пошта).

pageArea reserved, leave empty!!!