MaxADSL Pro пакети

MaxADSL Pro Basic

749
денари месечно без ДДВ
*

Цената со вклучен ДДВ изнесува 884 ден. Цените важат за договор на 2 години.

повеќе

MaxADSL Pro Start

1.199
денари месечно без ДДВ
*

Цената со вклучен ДДВ изнесува 1.415 ден. Цените важат за договор на 2 години.

повеќе

MaxADSL Pro Comfort

4.299
денари месечно без ДДВ
*

Цената со вклучен ДДВ изнесува 5.073 ден. Цените важат за договор на 2 години.

повеќе

Интернет
Линиска брзина (D/U) (1) До 8 Mbps/1 Mbps До 12 Mbps/1 Mbps До 16 Mbps/1Mbps
Вклучен интернет сообраќај месечно (D+U) Неограничен Неограничен Неограничен
Политика на фер користење По искористени 100 GB, брзината се намалува до 768 Кbps / 768 Кbps По искористени 1000 GB, брзината се намалува до 768 Кbps / 768 Кbps По искористени 1400 GB, брзината се намалува до 768 Кbps / 768 Кbps
Mобилен интернет во Македонија (D+U) (2) вклучен 3 GB 3 GB
E-адреси 10 50 100
Веб хостинг пакет 1 GB 5 GB 10 GB
IP адреса Динамичка Динамичка Динамичка

Напомени

(1) Линиската брзина го означува вкупниот проток на податоци преку ADSL линијата кој може да се оствари по сите основи, вклучувајќи интернет, телефонија и телевизија. Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот, растојанието од ADSL приклучокот до мрежната инфраструктура, бројот на MaxTV каналите кои се гледаат/снимаат додека се пристапува на интернет и други. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, Македонски Телeком АД – Скопје се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина.

(2) По надминување на вклучениот месечен мобилен интернет сообраќај во пакетот, брзината се намалува до 64 Kbps / 64 Kbps, а дополнителниот сообраќај не се наплаќаат.

(3) Со секој од MaxADSL Pro пакети може да се активира Фиксна IP адреса по цена од 300 денари месечно.

pageArea reserved, leave empty!!!