MaxADSL Pro Start

  • Линиска брзина до 12 Mbps/1 Mbps
  • Вклучено веб хостирање
  • Можност за попусти на опрема

Карактеристики

Интернет 
Линиска брзина (D/U) (1) До 12 Mbps / 1 Mbps
Вклучен интернет сообраќај месечно (D+U) Неограничен
Политика на фер користење По искористени 1000 GB, брзината се намалува до 768 Кbps / 768 Кbps
Mобилен интернет во Македонија (D+U) (2) 3 GB
Веб хостинг 5 GB
Е-адреси (1GB по сандаче) 50
Динамичка IP адреса вклучен
Корисничка опрема Во сопственост на Македонски Телеком

(1) Линиската брзина го означува вкупниот проток на податоци преку ADSL линијата кој може да се оствари по сите основи, вклучувајќи интернет, телефонија и телевизија. Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот, растојанието од ADSL приклучокот до мрежната инфраструктура, бројот на MaxTV каналите кои се гледаат/снимаат додека се пристапува на интернет и други. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, Македонски Телeком АД – Скопје се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина.

(2) По надминување на вклучениот месечен мобилен интернет сообраќај во пакетот, брзината се намалува до 64 Kbps / 64 Kbps, а дополнителниот сообраќај не се наплаќаат.

Цени без ДДВ

Времетраење на договорот2 години1 годинаНеопределено
Редовна месечна цена 1.199 ден. 1.299 ден. 1.499 ден.
Еднократен надомест 100% попуст 100% попуст 1.199 ден.

Цените се без вклучен ДДВ.

Цени со ДДВ

Времетраење на договорот2 години1 годинаНеопределено
Месечен надомест 1.415 ден. 1.533 ден. 1.769 ден.
Еднократен надомест 100% попуст 100% попуст 1.415 ден.

Цените се со вклучен ДДВ.

Опрема

Опрема потребна за правилно функционирање на MaxADSL Pro пакетот е:

  • Безжичен рутер во сопственост на Македонски Телеком
  • Мрежен (Ethernet) кабел со RJ – 45 приклучоци
  • Два телефонски кабли со стандардни RJ – 11 приклучоци

Упатствата поврзани со MaxADSL Pro услугата побарајте ги во Корисничка поддршка.

Упатство за инсталација на ADSL опремата

pageArea reserved, leave empty!!!