MaxTV за Magenta 1 Business и Office complete

  • Дигитална телевизија со вклучено снимање, паузирање и премотување
  • Повеќе од 80 ТВ канали
  • Можност за најмногу до 5 медија приемници
  • Можност за дополнителни програмски пакети
  • 24 часа техничка поддршка на 122

Опис

MaxTV  
ТВ услуга Дигитална телевизија со вклучено снимање, паузирање и премотување
ТВ канали Повеќе од 80 ТВ канали
Опрема Модем/рутер (Home Gateway HGW) и медија приемник МП 300 (150 часа капацитет за снимање) 1
MaxTV видеотека Неограничен пристап
ТВ-тека
Програма од последните 3 дена, достапна без да ја снимате
Дополнителни програмски пакети По избор на корисникот

1 Уредите се во сопственост на Македонски Телеком.

Упатствата за инсталација и употреба на уредите можете да ги преземете ТУКА.

ЦЕНИ без ДДВ

  Цени без ДДВ
Месечен надоместок за MaxTV 399 ден.
Еднократен надомест за инсталација бесплатно
Еднократен надомест за втор
медија приемник (самоинсталација)  
846,61 ден.
Месечен надомест за 3,4 и 5ти ТВ приклучок* 117,80 ден.
Дополнителни ТВ пакети
По избор на корисникот
MaxTV видеотека
Цената на филмовите од Видеотеката зависи од типот на содржината.
Изнајмување содржини од ТВ архива: Бесплатно
ТВ-тека
Програма од последните 3 дена, достапна без да ја снимате

*Приклучување на повеќе од 2 медија приемници е достапно само со Magenta 1 Business L пакет за интернет и Cloud услуги.

ЦЕНИ со ДДВ

  Цени со ДДВ
Месечен надоместок за MaxTV 470,82 ден.
Еднократен надомест за инсталација бесплатно
Еднократен надомест за втор
медија приемник (самоинсталација)  
999,00 ден.
Дополнителни ТВ пакети
По избор на корисникот
Месечен надомест за 3,4 и 5ти ТВ приклучок* 139,00 ден
MaxTV видеотека
Цената на филмовите од Видеотеката зависи од типот на содржината.
Изнајмување содржини од ТВ архива: Бесплатно
ТВ-тека
Програма од последните 3 дена, достапна без да ја снимате

* Приклучување на повеќе од 2 медија приемници е достапно само со Magenta 1 Business L пакет за интернет и Cloud услуги.

pageArea reserved, leave empty!!!