ЗА НАГРАДНАТА ИГРА

Дополни ваучер и играј за смартфон секој ден и за главна награда Volkswagen Up! автомобил

Со новата припејд наградна игра на Телеком до нов автомобил! Дополнувај и играј за Volkswagen Up! или една од дневните награди - смартфон Huawei P9 Lite.

    Едноставни правила на играта:
  • Дополни припејд ваучер со кој билo износ;
  • Со секое ново надополнување, нова можност за Huawei P9 Lite;
  • Со надополнети најмалку 600 денари за времетраењето на наградната игра, учествуваш во извлекувањето за главната награда Volkswagen Up!

Колку повеќе дополнуваш, толку повеќе можности за добивка имаш!

Наградната игра важи за сите нови и постојни припејд корисници и трае до 9 јануари 2017 година.

Еден корисник може да добие најмногу една дневна награда. Во Наградната игра учествуваат сите учесници кои ја надополниле својата припејд сметка во нејзиното времетраење. Со секој надополнет ваучер добиваш 1 поен, независно од износот на ваучерот. Во извлекувањето на Главната награда учествуваш со сите поени добиени за времетраењето на Наградната игра. Извлекувањето за главната награда ќе биде на 10 јануари 2017, во просториите на Телеком. Доколку сакаш да направиш преглед на состојбата на своите поени, испрати бесплатна SMS порака на бројот 1469 со коден збор: DEN – за проверка на поените во соодветниот дневен циклус до моментот на праќање на пораката; GLAVNA – за проверка на вкупниот број поени со кои учествуваш во циклусот за освојување на главната награда.

ДОБИТНИЦИ

Добитници од припејд наградната игра Дополни и добиј

Датум на извлекување Добитници MSISDN Награда
21.11.2016 Јашар Исљами 0709148ХХ Huawei P9 Lite
22.11.2016 Селајдин Зулбехари 0706400ХХ Huawei P9 Lite
23.11.2016 Мелијат Вејселовска 0707571ХХ Huawei P9 Lite
24.11.2016 Сенан Бајрамоски 0727481ХХ Huawei P9 Lite
25.11.2016 Шабан Блашми 0725915ХХ Huawei P9 Lite
26.11.2016 Ертан Хајдар 0714499ХХ Huawei P9 Lite
27.11.2016 Али Идризи 0716201ХХ Huawei P9 Lite
28.11.2016 Касем Мемишаи 0714366ХХ Huawei P9 Lite
29.11.2016 Ајет Шерифи 0727738ХХ Huawei P9 Lite
30.11.2016 Сања Ѓорѓиева 0708520ХХ Huawei P9 Lite
01.11.2016 Хасим Саљихи 0705662ХХ Huawei P9 Lite
02.12.2016 Зарифе Ќамили 0714518ХХ Huawei P9 Lite
03.12.2016 Ружди Јашари 0706544ХХ Huawei P9 Lite
04.12.2016 Шпендим Ибраими 0715171ХХ Huawei P9 Lite
05.12.2016 Дилавер Ибраимоски 0719590ХХ Huawei P9 Lite
06.12.2016 Светлана Стојановска 0706842ХХ Huawei P9 Lite
07.12.2016 Меди Рожен Танриверди 0725925ХХ Huawei P9 Lite
08.12.2016 Игор Георгиевски 0704331ХХ Huawei P9 Lite
09.12.2016 Лимани Саќип 0717975XX Huawei P9 Lite
10.12.2016 Љавдрим Љека 0705210XX Huawei P9 Lite
11.12.2016 Зизе Сејфулахи 0719902XX Huawei P9 Lite
12.12.2016 Ѓулсан Зејноски 0708469ХХ Huawei P9 Lite
13.12.2016 Благојче Кочовски 0707769ХХ Huawei P9 Lite
14.12.2016 Бесим Сулејмани 0725465ХХ Huawei P9 Lite
15.12.2016 Руфки Фера 0719509ХХ Huawei P9 Lite
16.12.2016 Урим Муртиши 0707630ХХ Huawei P9 Lite
17.12.2016 Беким Љоки 0719721ХХ Huawei P9 Lite
18.12.2016 Орце Величковски 0718482XX Huawei P9 Lite
19.12.2016 Гајур Весели 0709020ХХ Huawei P9 Lite
20.12.2016 Пајтим Селмани 0718820ХХ Huawei P9 Lite
21.12.2016 Арџент Џафери 0705747XX Huawei P9 Lite
22.12.2016 Муарем Идризи 0707790ХХ Huawei P9 Lite
23.12.2016 Миле Коцев 0708460ХХ Huawei P9 Lite
24.12.2016 Берат Хајдари 0705887ХХ Huawei P9 Lite
25.12.2016 Јусуф Алиов 0715806ХХ Huawei P9 Lite
26.12.2016 Шабан Хисени 0705852ХХ Huawei P9 Lite
27.12.2016 Мират Емини 0708807ХХ Huawei P9 Lite
28.12.2016 Исмаил Бајрамоски 0715155ХХ Huawei P9 Lite
29.12.2016 Неџадија Асани 0704532ХХ Huawei P9 Lite
30.12.2016 Гоца Деркоф 0718288ХХ Huawei P9 Lite
31.12.2016 Фадиљ Мифтари 0727145ХХ Huawei P9 Lite
01.01.2017 Кристина Соколова 0714580ХХ Huawei P9 Lite
02.01.2017 Таип Реџепи 0708884ХХ Huawei P9 Lite
03.01.2017 Абдула Баки 0718372ХХ Huawei P9 Lite
04.01.2017 Трајче Мицев 0707608ХХ Huawei P9 Lite
05.01.2017 Бесим Гаши 0709666ХХ Huawei P9 Lite
06.01.2017 Мина Мустафа 0705773ХХ Huawei P9 Lite
07.01.2017 Синан Џеладини 0709703ХХ Huawei P9 Lite
08.01.2017 Џемиле Идризи 0726203ХХ Huawei P9 Lite
09.01.2017 Агим Куртиши 0705198ХХ Huawei P9 Lite
09.01.2017 Јетмир Рушити 0718769ХХ Volkswagen UP
pageArea reserved, leave empty!!!