Numrat e shkurtuar

Tarifimi i thirrjeve drejt numrat e shkurtuar

  Çmimi për minutë bisede në denarë
192 - Policia – në tërë rrjetin nacional Falas
193 – Shërbimi i zjarrëfiksave - në tërë rrjetin nacional Falas
194 – Ndihma e shpejtë - në tërë rrjetin nacional Falas
195 – Qendra për menaxhimin me kriza - në tërë rrjetin nacional Falas
Thirrja drejt numrave të shkurtuar
196 – Informacione mbi gjendjen e rrugëve publike Çmimi për biseda në rrjetin personal
197 – Drejtoria e doganave të Maqedonislë Falas
198 – Drejtoria e të hyrave publike Falas
199 – Ministria e punëve të brendshme Falas
185 – Koha e saktë 2,36 / thirrje
126 – Paraqitja e telegramave Çmimi për biseda në rrjetin personal
122 – Kontakt qendra e Makedonski telekom Falas
188 – Informacione mbi numrat e telefonit në tërë rrjetin e Makedonski Telekom 39,99 den. / thirrje
15ххх – Numra të shkurtuar për qëllime të ndryshme Çmimi për biseda në rrjetin personal
190 – Kontakt qendra e Agjencisë për komunikime elektronike Falas

Tarifimi është në fillim të çdo intervali prej 60 sekondave.

Verzioni desktop