{{cart.Items.length}}

Карактеристики
Онлајн достапен
Онлајн недостапен
Бесплатна достава
Бесплатна достава
Подарок
ТАРИФА
SIM со вклучени 299 денари кредит
Mинути во нашата мобилна и фиксна мрежа
Минути кон други мрежи

Интернет
Нема резултат за бараните критериуми
Вкупен износ

ден. Месечна претплата

x ден.
*

Попустот важи само за онлајн нарачки.

еднократен износ
ден. месечно  x 
ден. месечно  x 
*

Попустот важи само за онлајн нарачки.

Цената се однесува за плаќање на рати на месечните сметки. Годишната камата е %, а вкупната цена на производот по отплаќање на сите рати е со ДДВ.

Месечна рата за уред
x 1 ден.
*

Попустот важи само за онлајн нарачки.

еднократен износ

ден.

еднократен износ

/

Месечна претплата

/

еднократен износ
Oнлајн недостапен!
Нема резултат за бараните критериуми
ОНЛАЈН ПОПУСТ
ОНЛАЈН ПОПУСТ

ден. ден.

ден.

*Доверба 24 е договор за лојалност на 24 месеци, при што корисникот добива повластена цена за набавка на уред.
*Понудата за плаќање на рати е достапна на пост-пејд корисници кои имаат договор подолг од 6 месеци без заостанати долгови по ниту една сметка. Сите пост-пејд корисници кои имаат договор подолг од 6 месеци, можат да склучат договор за доверба и да го добијат производот по цена за постоечки корисник, или доколку склучат нов договор за доверба и нова SIM, производот го добиваат по цена за нов корисник. Само еден производ е достапен за еден корисник со максимална цена од 40.000 денари. По отплаќање на 75% од долгот, корисникот има можност да купи нов на рати.

/ ден. во готово

рати

ден. месечно

*Само уред на рати може да купат корисници на Smart портфолио со попуст на претплатата во Доверба 12
опција

поени +

ден.

Previous Next
Previous Next
pageArea reserved, leave empty!!!