Посебни услуги

Преносливост на број

Обезбедување на право да го задржите постојниот број при промена на оператор, во исто нумерациско подрачје.

повеќе

Географска преносливост

Обезбедување на можност да го задржите постојниот број при промена на локација во рамките на исто нумерациско подрачје.

Повеќе

Исклучување

Ако телефонската линија е во прекин или сакате да ја ставите во мирување, проверете кои се следните чекори.

Повеќе

Преселба

Што треба да направите доколку сакате да преселите телефонска линија!

повеќе

Син број 0890

На своите партнери и корисници презентирајте им ги своите понуди и услуги преку телефон, од повеќе локации во земјата, користејќи број со поделено плаќање.

повеќе

Бесплатен број 0800

Покажете им на вашите корисници дека се грижите за нив, понудете бесплатни информации за вашата компанија, вашите услуги или производи, преку телефон.

повеќе

Телегласање

Со услугата Телегласање сега може да организирате гласање, наградни игри, и да имате увид колку повици се направени од корисниците кон вашата компанија или медиумска куќа.

повеќе

pageArea reserved, leave empty!!!