{{cart.Items.length}}
  • 1
  • 2
  • 3

Моја кошничка

Нарачка за телефон
Продукт Опис на нарачка Месечно Еднократно Начин на плаќање
Вашата кошничка е празна

Количина:

Тарифа 

Интернет пакет 

24 рати x 82 ден. месечна рата на уред

799 ден. месечна претплата

x ден.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iure itaque expedita est eum corporis id.

Мој клуб поени за купување на уредот
(променете го износот на поени по желба)

*

Вкупната вредност на уредот, само се поени е   поени

  поени
 

За доплата во денари
()

*

Вкупната вредност на уредот, само во денари е   ден.

  ден.

Вкупниот број расположливи поени пред купување на уредот е   поени

Доколку искористите поени за купување, би ви преостанале поени

Вкупна цена на уред   ден. Вкупна цена за доплата   ден.
Продолжи кон наплата
pageArea reserved, leave empty!!!