Family

Единствената семејна тарифа на пазарот ви нуди:

  • Неограничени разговори во  мобилната и фиксната мрежа на Македонски Телеком
  • Вклучени  минути кон другите домашни мрежи
  • Неограничени SMS пораки во семејството
  • Една заедничка претплата за сите членови во семејството
  • Вклучување припејд членови во семејството
  • Телефони по супер цени во Доверба 24 за секој член на семејството
  • Поени во Мој клуб – најголемата програма за лојалност.
  Family S Family M Family L
Број на постпејд членови во семејството 2 2-4 2-6
Број на припејд членови во семејството 0-2 0-2 0-2
Месечна претплата 699 ден. 1.299 ден. 1.999 ден.
Вклучени минути во мобилната и фиксната мрежа на Македонски Телеком Неограничено Неограничено Неограничено
Вклучени минути и SMS во семејството Неограничено Неограничено Неограничено
Вклучени минути кон други мрежи 200 мин. 400 мин. 600 мин.

Интервалот на тарифирање е на минута.

Цени по надминување на вклучениот сообраќај и дополнителни информации

Цени по надминување на вклучениот сообраќај и дополнителни информации
  Family S Family M Family L
Цена за минута разговор кон сите домашни мрежи 5,9 ден. 5,4 ден. 4,9 ден.
Цена за 1 MB интернет* 15 ден. 15 ден. 15 ден.
SMS кон сите домашни и странски мрежи 5,9 ден. 5,9 ден. 5,9 ден.
MMS кон сите домашни мрежи 17,7 ден. 17,7 ден. 17,7 ден.
MMS кон меѓународни зони 41,3 ден. 41,3 ден. 41,3 ден.
Цени за меѓународни повици меѓународни повици > меѓународни повици > меѓународни повици >

*Интервалот на тарифирање на интернетот е 10 KB.

Од 1 ноември 2018, промотивно ја добивате и Telekom SafeNet дополнителната услуга, која овозможува безбедност при сурфање на мобилната мрежа на Телеком. Telekom SafeNet се активира автоматски кај сите нови мобилни линии, со бесплатен период од 4 недели.
По завршувањето на бесплатниот период, услугата се наплатува 29 денари месечно, за што корисникот е известен по пат на SMS порака.

pageArea reserved, leave empty!!!