Team Internet - заедничка интернет претплата

Заедничка интернет претплата за вработените во вашата компанија

  • заедничка интернет претплата
  • група до 10 члена
  • можност за неограничен број групи во компанијата

Team Internet е бизнис тарифа со која вработените во вашата компанија можат да користат мобилен интернет на најисплатлив начин досега! Привилегиите на еден од најпосакуваните тарифни модели, заедничката претплата, сега за првпат можете да ги почуствувате и при користењето на мобилен интернет.

Согласно вашите потреби и интернет сообраќајот што обично го правите месечно, одберете ја соодветната месечна претплата за 5 GB или 15 GB интернет. Потоа направете група на членови од вашата компанија, односно SIM картички, коишто ќе ја користат оваа заедничка претплата.

Бројот на членови во една група може да биде најмногу 10 вработени, односно 10 SIM картички. Доколку вашата компанија брои повеќе од 10 вработени кои сакате да користат заедничка интернет претплата, едноставно можете да формирате повеќе групи во рамките на компанијата. Бројот на групи во компанијата е неограничен.

Цени со ДДВ

Интернет услуги Team Internet
5 GB
Team Internet
15 GB
Месечна претплата 2.000 денари 4.500 денари
Интернет вклучен во месечната претплата 5 GB 15 GB

По искористувањето на интернетот сообраќајот вклучен во Team Internet претплатата, цените за искористениот дополнителен сообраќај се:


Интернет услуги количина денари
Internet 1 MB 5

Цени без ДДВ

Интернет услуги Team Internet
5 GB
Team Internet
15 GB
Месечна претплата 2.360 денари 5.310 денари
Интернет вклучен во месечната претплата 5 GB 15 GB

По искористувањето на интернетот сообраќајот вклучен во Team Internet претплатата, цените за искористениот дополнителен сообраќај се:


Интернет услуги количина денари
GPRS Internet APN / GPRSCorporate APN 1 MB 5,9

WAP APN

100 KB сесија 3,6
pageArea reserved, leave empty!!!