Телефонски линии

Цени без ДДВ

Договор на неопределено Телефонска линија 1 Телефонска линија 2 Телефонска линија SIP 5 Телефонска линија SIP 10 Телефонска линија SIP 20 Телефонска линија SIP 30
Еднократен надомест за инсталација без ДДВ 1.240 ден. 1.240 ден. 6.000 ден. 12.000 ден 12.000 ден 12.000 ден
Месечен надомест без ДДВ 399 ден. 694 ден. 2.000 ден. 4.000 ден. 6.000 ден. 7.150 ден.

Телефонските SIP линии овозможуваат ефикасно поврзување на вашите телефонски централи со јавната телекомуникациска мрежа со сите функционалности.

Стандардна тарифа за разговори

    Цена по минута без ДДВ
Разговори кон фиксни мрежи нормална тарифа 1,00 ден.
евтина тарифа 0,60 ден.
Разговори кон мобилни мрежи нормална тарифа 5,92 ден.
евтина тарифа 3,38 ден
Меѓународни разговори модел со 10 зони  
Тарифна група 0   9,90 ден.
Тарифна група 1   13,00 ден.
Тарифна група 2   15,00 ден.
Тарифна група 3   17,00 ден.
Тарифна група 4   28,00 ден.
Тарифна група 5   33,00 ден.
Тарифна група 6   35,00 ден.
Тарифна група 7   39,00 ден.
Тарифна група 8   48,00 ден.
Тарифна група 9   50,00 ден.
Тарифна група 10   54,00 ден.
Глобални мобилни системи    
IRIDIUM код 8816   140,00 ден.
IRIDIUM код 8817, THYRAYA код 88216   210,00 ден.
GLOBALTEL код 795429   270,00 ден.
INMARSAT код 873 регион на Индиски океан   360,00 ден.
INMARSAT код 871 и 874  регион на Атлантски океан   390,00 ден.
INMARSAT код 870 SNAC и код 872 регион на Пацифички Океан, Globalstar, AEROMOBILE, Global Int ATM   450,00 ден.

Договор Доверба тарифа за попусти за телефонски и SIP линии (1, 2, 5, 10, 20, 30) за потпишување долгорочен договор

Договор Доверба на 1 година Договор Доверба на 2 години
Месечен надомест, попуст 0% 10%
Разговори кон мобилни мрежи, попуст 10% 20%
Меѓународни разговори, попуст 15% 30%

Цени со ДДВ

Договор на неопределено Телефонска линија 1 Телефонска линија 2 Телефонска линија SIP 5 Телефонска линија SIP 10 Телефонска линија SIP 20 Телефонска линија SIP 30
Еднократен надомест за инсталација со ДДВ 1.463 ден. 1.463 ден. 7.080 ден. 14.160 ден. 14.160 ден. 14.160 ден.
Месечен надомест со ДДВ 471 ден. 819 ден. 2360 ден. 4.720 ден. 7.080 ден. 8.437 ден.

Телефонските SIP линии овозможуваат ефикасно поврзување на вашите телефонски централи со јавната телекомуникациска мрежа со сите функционалности.

Стандардна тарифа за разговори

    Цена по минута со ДДВ
Разговори кон фиксни мрежи нормална тарифа 1,18 ден.
евтина тарифа 0,71 ден.
Разговори кон мобилни мрежи нормална тарифа 6,99 ден.
евтина тарифа 3,99 ден
Меѓународни разговори модел со 10 зони  
Тарифна група 0   11,68 ден.
Тарифна група 1   15,34 ден.
Тарифна група 2   17,70 ден.
Тарифна група 3   20,06 ден.
Тарифна група 4   33,04 ден.
Тарифна група 5   38,94 ден.
Тарифна група 6   41,30 ден.
Тарифна група 7   46,02 ден.
Тарифна група 8   56,64 ден.
Тарифна група 9   59,00 ден.
Тарифна група 10   63,72 ден.
Глобални мобилни системи    
IRIDIUM код 8816   165,20 ден.
IRIDIUM код 8817, THYRAYA код 88216   247,80 ден.
GLOBALTEL код 795429   318,60 ден.
INMARSAT код 873 регион на Индиски океан   424,80 ден.
INMARSAT код 871 и 874  регион на Атлантски океан   460,20 ден.
INMARSAT код 870 SNAC и код 872 регион на Пацифички Океан, Globalstar, AEROMOBILE, Global Int ATM   531,00 ден.

Договор Доверба тарифа за попусти за телефонски и SIP линии (1, 2, 5, 10, 20, 30) за потпишување долгорочен договор

Договор Доверба на 1 година Договор Доверба на 2 години
Месечен надомест, попуст 0% 10%
Разговори кон мобилни мрежи, попуст 10% 20%
Меѓународни разговори, попуст 15% 30%
pageArea reserved, leave empty!!!