Виртуелен Диск

ПРИСТАПЕТЕ ДО ВАШИте документи ОД
Каде БИЛО И ВО кое БИЛО време

Складирање документи

Споделување документи

Back up на податоци

ШТО Е ВИРТУЕЛЕН ДИСК??

Виртуелен диск ви обезбедува дисковен простор за безбедно чување на вашите податоци (датотеки), достапни преку кој било уред , од која било локација и во кое било време, преку веб и апликации за iOS, Android и Windows PC.

За што може да се користи виртуелен диск?

придобивки

Самостојно управување

Самостојно управување со дополнителни корисници

Безбедноста и сигурноста на податоците се на највисоко ниво

Решението е хостирано на редундантна виртуелизирана хардверска инфраструктура, инсталирана во целосно опремен и заштитен податочен центар, со најсовремени системи и постапки за мониторинг и одржување –притоа податочниот центар, како и вашите податоци се во Македонија.

Големината на документите

Големината на документите може да биде и до 2 GB.

Безбедносна копија од датотеките

Безбедносна копија од датотеките, со можност за враќање (restore) на податоците од последните 60 дена.

Достапност без ограничувања

Достапност без ограничувања - пристап до датотеките од кој било уред и автоматска синхронизација на датотеките на сите уреди.

Праќање, преземање и споделување датотеки

Праќање, преземање и споделување датотеки едноставно - со праќање линк.

Стручна техничка поддршка

Стручна техничка поддршка достапна 24/7 .

Каква технологија користи Виртуелен диск?

OwnCloud 8.0 базиран софтвер хостиран на VMware vSphere 5.5 enterprise plus софтвер, HP Proliant BL 460c Gen8 сервери и Sun Enterprise grade storage EMC.

За да го погледнете уптаството за користење на апликацијата, кликнете на соодветниот линк:

СПЕЦИФИКАЦИЈА И ЦЕНИ

За користењето на еден од пакетите за виртуелен простор се плаќа фиксна месечна претплата, без обврски и дополнителни трошоци.

ДО 150 GB БЕСПЛАТЕН ДИСКОВЕН ПРОСТОР ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА MAGENTA 1 BUSINESS!

Kорисниците на Magenta 1 Business можат да активираат дисковен простор без дополнителен надомест и тоа, за Magenta 1 Business S  пакетот за интернет и Cloud услуги - S пакет со 50 GB  дисковен простор или за Magenta 1 Business M и L пакетите за интернет и Cloud услуги - М пакет со 150 GB дисковен простор.

Прашања и одговори

Да, пробниот период трае 30 дена.
Податоците се сместени во дата центрите на Македонски Телеком во Р. Македонија.
Мобилниот интернет сообраќај се наплаќа според тарифниот модел на корисникот.
Македонски Телеком обезбедува безбедносна копија од датотеките, со можност за враќање (restore) на податоците од последните 60 дена .
Услугата се плаќа месечно врз основа на доставена фактура од Македонски Телеком. Виртуелен диск исто така, е дел од Magenta 1 Business пакетите бесплатно.
До Виртуелен диск можете да пристапите преку интернет пребарувач, Android и IOS апликациите, како и преку клиентот за синхронизација преку Windows базирани компјутери.
Стручна техничка поддршка на бесплатниот број 0800 10 800 достапна за вас 24/7.
pageArea reserved, leave empty!!!