Виртуелен диск

  • Безбедно сместување на кориснички податоци
  • Пристап до податоците од која било локацијa
  • Брзо и едноставно споделување во рамките на компанијата

Опис

БЕЗБЕДЕН ПРОСТОР ЗА СИТЕ ВАШИ ПОДАТОЦИ.

Услугата Виртуелен диск овозможува простор за безбедно сместување на кориснички податоци. Податоците се достапни на брз и едноставен начин, а предноста е што не може да се изгубат или да бидат преземени од неавторизирани корисници.

Деловните корисници кои секојдневно работат со многу документи и имаат потреба за брз и флексибилен пристап до нив, како и нивна заштита и чување, можат веднаш да ги почувствуваат предностите коишто ги обезбедува услугата - Виртуелен диск.

Пакети

Со користење на канцеларискиот пакет добивате:

  • Пристап до податоците од која било локација и кој било уред со интернет; пристап: веб прелистувач, десктоп синхронизација, мобилен клиент
  • Интегрирана заштитна копија на податоците (backup)
  • Администраторски пристап за управување со корисници и функционалности на просторот за сместување на податоците.

Kорисниците на Magenta 1 Business S пакетот за интернет и Cloud услуги можат да активираат пакет S со 50 GB дисковен простор без дополнителен надоместок. Корисниците на Magenta 1 Business М и L пакетите за интернет и Cloud услуги можат да активираат пакет М со 150 GB дисковен простор без дополнителен надоместок.


Пакет Дисковен простор Можност за дополнителен дисковен простор
XS 10 GB 10 GB
S 50 GB
M 150 GB

Професионална помош

За корисниците обезбедени се можности за професионална помош.

  • Обновувањето на податоците во рамките на канцеларискиот пакет, обезбедува можност за враќање на целиот простор за сместување на податоци или само на некои дефинирани датотеки во состојбата постара од актуелната, но не постара од 3 месеци.
  • Реконфигурација на дисковниот простор овозможува поставување нови нагодувања на форматите и привилегиите за пристап до компанискиот простор за сместување на податоците, различни од оние дефинирани при активирањето на пакетот.

За повеќе информации, јавете се на бесплатниот телефонски број 0800 10800.

Клиентски апликации за преземање

Цени без ДДВ

За користењето на еден од пакетите за виртуелен простор се плаќа фиксна месечна претплата, без обврски и дополнителни трошоци. Секој пакет вклучува промотивен период од 1 месец без претплата.


Пакет Дисковен простор Месечна цена
XS 10 GB 199 ден.
S 50 GB 399 ден.
M 150 GB 1.399 ден.
Дополнителен дисковен простор 10 GB 79 ден.
Дополнителни услуги Еднократна цена
Restore на податоци 2.699 ден.

Во зависност од бројот на одбраните TelekomCloud услуги, добивате попуст на месечниот надомест и тоа:


Попуст на месечниот надомест за  Cloud услуги (*) 1 Cloud услуга 2 Cloud услуги 3 Cloud услуги
Сите интернет корисници 10% 15% 20%
Интернет корисници со нов/обновен
долгорочен договор
20% 25% 30%

Сите цени се без вклучен ДДВ.

(*) Попустот од матрицата важи за дополнителни ресурси за Виртуелен привате сервер, како и за надградбите за Виртуелен диск и Виртуелен компаниски портал - Work Share.

Цени со ДДВ

За користењето на еден од пакетите за виртуелен простор се плаќа фиксна месечна претплата, без обврски и дополнителни трошоци. Секој пакет вклучува промотивен период од 1 месец без претплата.


Пакет Дисковен простор Месечна цена
XS 10 GB 234,82 ден.
S 50 GB 470,82 ден.
M 150 GB 1.650,82 ден.
Дополнителен дисковен простор 10 GB 93,22 ден.
Дополнителни услуги Еднократна цена
Restore на податоци 3.184,82 ден.

Во зависност од бројот на одбраните TelekomCloud услуги, добивате попуст на месечниот надомест и тоа:


Попуст на месечниот надомест за  Cloud услуги (*) 1 Cloud услуга 2 Cloud услуги 3 Cloud услуги
Сите интернет корисници 10% 15% 20%
Интернет корисници со нов/обновен
долгорочен договор
20% 25% 30%

Сите цени се со вклучен ДДВ.

(*) Попустот од матрицата важи за дополнителни ресурси за Виртуелен привате сервер, како и за надградбите за Виртуелен диск и Виртуелен компаниски портал - Work Share.

Упатства

Упатство
Упатство за Виртуелен диск - PC преземи
Упатство за Виртуелен диск - iPhone преземи
Упатство за Виртуелен диск – Аndroid преземи
Општи услови за користење на услугата Виртуелен диск преземи
pageArea reserved, leave empty!!!