Виртуелен приватен сервер

 • Без потреба од инвестиција во опрема
 • Виртуелен он-лајн сервер, кој што никогаш не може да застари
 • Фиксна месечна претплата по принципот плати колку што користиш
 • Добивате постојан мониторинг и двојна заштита на секој од серверските ресурси
 • Работата е без прекини и без грижи за поправки

Опис

ВИСОК СТЕПЕН НА ДОСТАПНОСТ. ПО ВАША МЕРКА.
Плаќате помалку, а добивате уште повеќе!

Виртуелен приватен сервер e услуга на Македонски Телеком што ќе ви ги овозможи сите карактеристики на серверската опрема, а ќе ви ги намали трошоците.

Со Виртуелниот приватен сервер вашата компанија добива современ и модерен сервер, кој никогаш нема да ве изневери со својата работа. Ќе добиете поголема флексибилност и скалабилност во работата, со тоа што секогаш ќе ги имате потребните ресурси за зачувување и обработка на податоците.

Добивате решение прилагодено на вашите потреби, кое овозможува во секое време да ги менувате серверските ресурси, онолку колку што ви е потребно за вашиот бизнис, без потреба од непотребни дополнителни инвестиции.

Безбедноста и сигурноста на вашите податоци се на највисоко ниво, а се погриживме нашата техничка поддршка да биде на само еден повик од вас.

Јавете се на 0800 10800 и закажете лична презентација во вашата компанија.


Пакети VPS Start VPS Pro VPS Power
Процесор (2,8 GHz) 1 процесор 1 процесор 2 процесори
Меморија 1 GB 2 GB 2 GB
Простор на диск 50 GB 100 GB 150 GB
Мрежен сообраќај (1)
(вклучен месечен сообраќај во GB без ограничување на брзина или вклучена брзина на пристап до серверот во Mbps без ограничување на количината.)
500 GB/5 Mbps 1000 GB/10 Mbps 1500 GB/15 Mbps
Дополнителни активности (2) Годишен лимит вклучен со секој VPS пакет
Реинсталација на оперативен систем 1
Реконфигурација на VPS серверот 3
Backup/restore 5
Реконфигурација на Firewall подесувањата 3

Сите VPS пакети може да ги добиете со бесплатните оперативни системи:

 • CentOS (најновите дистрибуции)
 • Ubuntu (најновите дистрибуции)
 • Debian (најновите дистрибуции)
 • Fedora (најновите дистрибуции)

или со Microsoft базирани оперативни системи по принцип на месечна лиценца:

 • Windows 2008 server (сите верзии)
 • Windows 2012 server (сите верзии)

Можна е поддршка и за други оперативни системи.

(1) За остварување на комуникација со вашиот виртуелен сервер потребно е да обезбедите статичка IP адреса од вашиот интернет провајдер.

(2) Наплатата на дополнителните активности се извршува по надминување на вклучениот годишен лимит.

Цени без ДДВ

Пакети VPS Start VPS Pro VPS Power
Месечна цена 1.299 ден. 2.299 ден. 3.299 ден
Еднократен надомест за инсталација 0 ден. 0 ден. 0 ден.

Во зависност од бројот на одбраните TelekomCloud услуги, добивате попуст на месечниот надомест и тоа:


Попуст на месечниот надомест за  Cloud услуги (*) 1 Cloud услуга 2 Cloud услуги 3 Cloud услуги
Сите интернет корисници 10% 15% 20%
Интернет корисници со нов/обновен
долгорочен договор
20% 25% 30%
Дополнителни ресурси Месечна цена
Процесор - 1 процесор (2,8 GHz) 629 ден.
Меморија - 512 MB 129 ден.
Простор на диск - 10 GB 69 ден.
Пакет од 50 GB мрежен сообраќај (1) 79 ден.
Зголемување на брзината на пристап до серверот за 1Mbps 399 ден.
Интерконекција на постоечки VPN или метро корисници 0 ден.
Дополнителни активности (2) Еднократна цена
Реинсталација на оперативен систем 899 ден.
Реконфигурација на VPS серверот 399 ден.
Backup/restore 299 ден.
Реконфигурација на Firewall подесувањата 199 ден.

Цените се без вклучен ДДВ

(1) По надминувањето на вклучениот сообраќај во VPS пакетот, автоматски се врши активирање на дополнителен пакет од 50 GB

(2) Наплатата на дополнителните активности се извршува по надминување на вклучениот годишен лимит.

(*) Попустот од матрицата важи за дополнителни ресурси за Виртуелен привате сервер, како и за надградбите за Виртуелен диск и Виртуелен компаниски портал - Work Share.

Цени со ДДВ

Пакети VPS Start VPS Pro VPS Power
Месечна цена 1.532,82 ден. 2.712,82 ден. 3.892,82 ден
Еднократен надомест за инсталација 0 ден. 0 ден. 0 ден.

Во зависност од бројот на одбраните TelekomCloud услуги, добивате попуст на месечниот надомест и тоа:


Попуст на месечниот надомест за  Cloud услуги (*) 1 Cloud услуга 2 Cloud услуги 3 Cloud услуги
Сите интернет корисници 10% 15% 20%
Интернет корисници со нов/обновен
долгорочен договор
20% 25% 30%
Дополнителни ресурси Месечна цена
Процесор - 1 процесор (2,8 GHz) 742,22 ден.
Меморија - 512 MB 152,22 ден.
Простор на диск - 10 GB 81,42 ден.
Пакет од 50 GB мрежен сообраќај (1) 93,22 ден.
Зголемување на брзината на пристап до серверот за 1Mbps 470,82 ден.
Интерконекција на постоечки VPN или метро корисници 0 ден.
Дополнителни активности (2) Еднократна цена
Реинсталација на оперативен систем 1.060,82 ден.
Реконфигурација на VPS серверот 470,82 ден.
Backup/restore 352,82 ден.
Реконфигурација на Firewall подесувањата 234,82 ден.

Цените се со вклучен ДДВ

(1) По надминувањето на вклучениот сообраќај во VPS пакетот, автоматски се врши активирање на дополнителен пакет од 50 GB

(2) Наплатата на дополнителните активности се извршува по надминување на вклучениот годишен лимит.

(*) Попустот од матрицата важи за дополнителни ресурси за Виртуелен привате сервер, како и за надградбите за Виртуелен диск и Виртуелен компаниски портал - Work Share.

pageArea reserved, leave empty!!!