Telekomi i mbolli 25 000 fidane të reja dhe i grumbulloi 12 000 pajisje të vjetra celulare