Контакт

Македонски Телеком
АД - Скопје

Адреса: „Кеј 13-ти Ноември“ бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија


Телефон: + 389 2 310 0200
Факс:  + 389 2 310 0300

ЕМБС    5168660
ЕДБ MK 4030997339640

Контакт центар за
приватни корисници

Телефон: 122
Е-адреса: kontakt@telekom.mk

Контакт центар за деловни корисници

Телефон: 120
Е-адреса: biznis.kontakt@telekom.mk

Контакт за медиуми
 

Сектор за комуникации


E-адреса: press@telekom.mk 

Заштита на лични
податоци

Даница Арсова Талева
Офицер за заштита на лични податоци

Телефон: +389 23242763 

Е-адреса: dpo@telekom.mk

Службено лице за посредување
со информации од јавен карактер

Изабела Смилевска

Е-адреса: Izabela.Smilevska@telekom.mk

ТЕЛЕКОМ
ПРОДАВНИЦИ

Мапа на продавници

Десктоп верзија