Valentina Agapieva

Specialiste për përvojë digjitale

Nëse dëshironi të punoni në një mjedis krijues, ku keni mundësinë të fitoni përvojë në një korporatë të madhe, por në bashkëpunim me ekipe të shkathëta dhe profesionale; ku mund të përmirësoni në mënyrë inovative dhe të ndani njohuritë tuaja, të aplikoni kreativitetin tuaj dhe aftësi të tjera personale; ku keni mundësinë të merrni pjesë në projekte ndërkombëtare të udhëhequra nga ekspertë dhe sigurisht ku do të takoni kolegë që do të bëhen dhe do të mbeten miqtë tuaj, atëherë shkoni në Makedonski Telekom.....

Me zhvillimin e digjitalizimit dhe industrisë së telekomunikacionit dhe me zgjerimin e mundësive të përdoruesve digjitalë, kompania u transformua dhe u ndoqën angazhimet në shumë projekte më kreative dhe inovative, bashkëpunimi në ekipe ndërfunksionale nga aktivitete të ndryshme, njohja me kolegë me aftësi të ndryshme dhe njohuri, si në nivel lokal ashtu edhe me bashkëpunëtorë dhe kolegë nga Deutsche Telekom në nivel ndërkombëtar.

Ajo që mora dhe që kompania më bëri të mundur në atë rrugë zhvillimi është mbi të gjitha liria dhe autonomia e shprehjes krijuese dhe kritike, që do të thotë shumë për mua; besimin në ekspertizën time, shkallën e lartë dhe grupin e larmishëm të njohurive si dhe aftësitë personale dhe profesionale; akses në platforma dhe programe inovative për përmirësimin e vazhdueshëm të njohurive dhe përvojës; qasje e papenguar në burime dhe mjete për aktivitetet e punës; angazhimi në programe dhe projekte ndërkombëtare si dhe mundësia për të marrë pjesë në programet e shkëmbimit të përvojave ndërkombëtare me prezencë lokale në filialet e tjera të DT-së në Evropë.

Por disi nxitja më e madhe për të nxjerrë në pah aftësitë e mia janë ato programe interesante që organizohen me projekte reale në ekipe reale por me karakter konkurrues.

Në nivel lokal do të veçoja programin ndërfunksional, kur ishim 3 skuadra dhe kishim 3 detyra që rrjedhimisht shpërndaheshin në një periudhë më të gjatë kohore. Krahas të qenit argëtues dhe kreativ, krijuam zgjidhje seriozisht të zbatueshme dhe të aplikueshme, dhe sigurisht fituam një çmim, por ajo që më mbeti gjithmonë është se takova kolegë vërtet krijues dhe novatorë, profesionistë të përkushtuar nga të cilët mësova shumë.

Më pas do të veçoja programin online MOOC në nivel ndërkombëtar të DT. Duke marrë pjesë në një ekip virtual nga vende të ndryshme, ne punuam në një projekt të cilit unë isha udhëheqës dhe e çova ekipin në fitore, me temën "me Gamification deri në rritjen e përdorshmërisë së Telekom MK App", nga fusha e "Digjitalizimi”. Ekipi, si dhe shumë kolegë të tjerë nga vende të ndryshme, njerëz të mrekullueshëm, u njoha për herë të parë në udhëtimin e çmimeve në Bon duke marrë pjesë në një panair për prezantimin e zgjidhjeve novatore fituese në secilën prej 11 fushave të ndryshme.

valentina
Verzioni desktop