Internet dhe MaxTV
në vilën tuaj

Lundroni lirshëm dhe kënaquni me MaxTV – rreth liqenit apo në mal. Aktivizoni Internet dhe MaxTV sipas nevojës derisa jeni në vilë ose në pushim vjetor në vilën tuaj. Me këtë pako, që tani keni mundësi të lidheni me internet dhe të aktivizoni menjëherë MaxTV: shpejt, thjeshtë dhe të paguani tarifë shtesë për pakot që i përdorni.

Aktivizoni sipas nevojave tuaja për fundjavë, për dhjetë ditë ose për një muaj.

LINJË FUNDJAVE PËR INTERNET & TV
KOMPENSIMI MINIMAL MUJOR PËR LINJËN 199 den.
KOMPENSIMI I NJËFISHTË 0 den.
PAJISJA PËR PËRDORIM E SIGURUAR NGA TELEKOMI

Pajisje për qasje pa tel

Receptor medial me mundësi për regjistrim, kthim para-mbrapa, pauzim.

SHËRBIME TË DISPONUESHME PËR AKTIVIZIM
ÇMIMI SIPAS KOHËZGJATJES 199 den. 499 den. 999 den.
KOHËZGJATJA E PAKOS 3 ditë 10 ditë 30 ditë
INTERNET TRAFIK I PËRFSHIRË 50 GB 100 GB 250 GB
SHËRBIM TV - PAKO TV M

Më shumë se 90 TV kanale me mundësi për regjistrim, kthim para-mbrapa, TV-teka, Videoteka, TV Arkivi.
(Ekuivalente me pakon TV M në dispozicion në Internet & TV)

MËNYRA E AKTIVIZIMIT

Përmes menusë MaxTV (në kanalin 1111) në televizorin tuaj dhe/ose online përmes faqes Click&Connect për aktivizimin e shërbimeve

ÇMIMI SIPAS KOHËZGJATJES 149 den. 299 den. 599 den.
KOHËZGJATJA E PAKOS 3 ditë 10 ditë 30 ditë
INTERNET TRAFIK I PËRFSHIRË 50 GB 100 GB 250 GB
MËNYRA E AKTIVIZIMIT

Online përmes faqes Click&Connect për aktivizimin e shërbimeve

Interneti më i shpejtë
në vilën tuaj

Shijoni natyrën, relaksohuni dhe lundroni lirshëm kudo që të pushoni! Aktivizoni shërbimin Internet sipas nevojës dhe përdorni sipas nevojave tuaja. Lidhuni menjëherë, thjeshtë në çdo kohë me çrast paguani tarifë shtesë për pakot vetëm për periudhën derisa qëndroni në vilën tuaj.

LINJË FUNDJAVE PËR INTERNET
KOMPENSIMI MINIMAL MUJOR PËR LINJËN 99 den.
KOMPENSIMI I NJËFISHTË 0 den.
PAJISJA PËR PËRDORIM E SIGURUAR NGA TELEKOMI

Pajisje për qasje pa tel

SHËRBIME INTERNET SIPAS NEVOJËS TË DISPONUESHME PËR AKTIVIZIM
ÇMIMI SIPAS KOHËZGJATJES 149 den. 299 den. 599 den.
KOHËZGJATJA E PAKOS 3 ditë 10 ditë 30 ditë
INTERNET TRAFIK I PËRFSHIRË 50 GB 100 GB 250 GB
MËNYRA E AKTIVIZIMIT

Online përmes faqes Click&Connect për aktivizimin e shërbimeve

TV pako shtesë

Pasuroni me përmbajtje shtesë kohën që e kaloni jashtë obligimeve të përditshme. Aktivizoni TV pako shtesë sipas nevojës dhe kënaquni me MaxTV gjatë tërë qëndrimit tuaj në vilën tuaj.

Aktivizoni HBO, MAX SPORT+ ose MAX TRING+ dhe rrumbullakësoni kënaqësinë.

Kohëzgjatja maksimale e pakove është 3, 10 ose 30 ditë, por nuk mund të zgjasin më gjatë se pakoja Internet & TV sipas nevojës. Pas skadimit të pakos aktive, shërbimi TV pako shtesë sipas nevojës çaktivizohet automatikisht.

Shërbimet për aktivizim janë në dispozicion përmes menusë MaxTV.

PAKO TRIDITËSHE PAKO DHJETËDITËSHE PAKO NJËMUJORËSHE
MAX SPORT+ 49 den. 99 den. 249 den.
HBO 79 den. 149 den. 354 den.
MAX TRING+ 49 den. 99 den. 249 den.
KOHËZGJATJA E PAKOS

3 ditë
(Kohëzgjatja maksimale e pakos është 72 orë, por nuk mund të zgjasë më gjatë se pakoja Internet&TV sipas nevojës. Pas skadimit të 72 orëve, respektivisht kohëzgjatjes së pakos Internet&TV sipas nevojës, pakoja shtesë paktivizohet.)

10 ditë
(Kohëzgjatja maksimale e pakos është 240 orë, por nuk mund të zgjasë më gjatë se pakoja Internet&TV sipas nevojës. Pas skadimit të 240 orëve, respektivisht kohëzgjatjes së pakos Internet&TV sipas nevojës, pakoja shtesë paktivizohet.)

1 muaj
(Kohëzgjatja maksimale e pakos është 30 ditë, por nuk mund të zgjasë më gjatë se pakoja Internet&TV sipas nevojës. Pas skadimit të 30 ditëve, respektivisht kohëzgjatjes së pakos Internet&TV sipas nevojës, pakoja shtesë paktivizohet).)

Me aktivizimin e pakove „sipas nevojës “, aktivizohet edhe shërbimi folës i përdoruesit. Me skadimin e vlefshmërisë së pakove „sipas nevojës“, ndërpritet edhe shërbimi folës. Për shërbimin folës vëejnë çmimet e rregullta për minutë, sipas listës së çmimeve të Makedonski Telekom. Pas skadimit të kohëzgjatjes së pakove ose pas shfrytëzimit të internet trafikut të përfshirë, shërbimi ndërpritet dhe përdoruesi mund të aktivizojë pako të re.

Verzioni desktop