BackUp Business Shape

BackUp Business

Për ruajtjen optimale të të dhënave të biznesit

EC

BACKUP BUSINESS

Çfarë është BackUp Business?

BackUp Business është një shërbim i bazuar në Cloud që mundëson krijimin e thjeshtë dhe të automatizuar të BackUp - një kopje rezervë e të dhënave të biznesit tuaj.

BackUp Business mundëson krijimin e një kopje rezervë të një dokumenti, dosjeje ose të gjithë pajisjes të veçantë, pa kufizuar numrin e pajisjeve. Shërbimi është i destinuar për të gjithë përdoruesit e biznesit për të mbrojtur biznesin dhe të dhënat e tyre të biznesit nga lloje të ndryshme të rreziqeve dhe kërcënimeve të internetit.

Si përdoret BackUp Business?

Për të filluar përdorimin e shërbimit BackUp Business, duhet të instaloni një program softuerik në secilën prej pajisjeve për të cilat dëshironi të krijoni kopje rezervë. Shërbimi është i disponueshëm për të gjitha sistemet operative për llojet e mëposhtme të pajisjeve: serverë, stacione pune, kompjuterë desktop dhe laptop, makina virtuale...

Më pas, me ndihmën e veglës online, e cila është e aksesueshme përmes çdo shfletuesi të internetit, mund të krijoni dhe menaxhoni lehtësisht dhe thjesht kopje rezervë përmes profilit tuaj të përdoruesit.

Përfitimet

SHPENZIME TË REDUKTUARA

Nuk ka kosto për infrastrukturën dhe ekspertët e IT. Kopjet rezervë të të dhënave të biznesit tuaj ruhen në platformën tonë redundande Cloud.

SIGURI

Një zgjidhje ideale për parandalimin e humbjes së të dhënave në rast rreziqesh dhe kërcënimesh në internet.

VAZHDIMËSI TË BIZNESIT

VAZHDIMËSI TË BIZNESIT Me BackUp Business ju keni një kopje rezervë nga e cila mund të riktheni shpejt dhe me lehtësi të dhënat e biznesit tuaj në çdo kohë, pavarësisht nëse janë fshirë apo vjedhur, dhe të vazhdoni aktivitetet tuaja të biznesit pa ndërprerje.

FUNKSIONALITETET

Politika e krijimit të kopjes rezervë

Nëpërmjet veglës online, ju mund të përcaktoni vetë se sa shpesh do të krijoni kopjen rezervë dhe sa është koha për të mbajtur kopjet e ndryshme rezervë.

Planifikimi i një BackUp (kopje rezervë)

Ju mund të planifikoni paraprakisht të gjitha krijimet rezervë në intervale kohore të përcaktuara saktësisht.

Rikuperimi i të dhënave (rivendosja)

Në rast incidenti ose humbje të të dhënave, ato mund të rikuperohen në çdo kohë dhe në çdo pajisje, në një mënyrë të thjeshtë përmes një vegle online.

Dedublikimi

Funksionalitet që eliminon kopjet rezervë të dyfishta për optimizimin e hapësirës së ruajtjes.

BackUp i plotë dhe inkremental

Shërbimi ju lejon të bëni një kopje rezervë të plotë të të dhënave ose të bëni një kopje rezervë vetëm të të dhënave të reja shtesë.

Administrimi i përdoruesve

Përmes veglës online për administrimin e kopjeve rezervë, ju mund të krijoni profilet tuaja të brendshme të përdoruesve dhe t'i menaxhoni/administroni ato

BackUp Business
Oferta

  • Çmimet pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
Shërbim BackupESSENTIAL BackupSTANDARD BackupPROFESSIONAL
Hapësirë për ruajtje
10 GB 10 GB
20 GB 20 GB
50 GB 50 GB
Tarifa mujore për 1 vit
189 187.6
den
259 258.4
den
549 541.6
den
Tarifa mujore për 2 vite
159 223
den
219 305.6
den
459 647.8
den

*Çdo tejkalim i hapësirës së ndarë në disk, çdo bllok pasues prej 1 GB hapësirë në disk do të tarifohet në blloqe prej 1 GB me çmim prej 20 denarë/muaj.

Verzioni desktop