За нас banner

TIMI I MENAXHERAVE

Nikolla Lushev

Drejtor kryesor ekzekutiv

Nikolla Lushev është Drejtor Kryesor Ekzekutiv i Makedonski Telekom nga 1 korriku i vitit 2018. Përvojën shumëvjeçare në industrinë e telekomunikimeve e ka ndërtuar sipas pozitave më të larta drejtuese në Grupacionin Dojçe Telekom, në Kosomofon si edhe në Grupacionin Telekom Austria.

Në Telekom vjen nga pozita Drejtor Kryesor Ekzekutiv i Telekomit të Malit të Zi (anëtare e Grupacionit Dojçe Telekom), ku arriti rezultate të shkëlqyera dhe rritje të kompanisë. Para se t’i bashkohet Grupacionit Dojçe Telekom, Lushev ka qenë në menaxhmentin më të lartë të Telekom Austria në Maqedoni si Drejtor Kryesor Ekzekutiv i operatorit Vip nga viti 2007 deri në vitin 2015, ndërsa pas bashkimit të Vip dhe One dhe drejtor ekzekutiv i one.Vip në periudhën 2015-2016. Karrierën e saj në telekomunikime e filloi pikërisht në Makedonski Telekom në vitin 1997.

Lushev është inxhinier i diplomuar në fushën e Elektroteknikës dhe telekomunikimeve, me arsimim të avancuar për menaxhment korrporativ në shkolla dhe universitete ndërkombëtare prestigjioze, në mesin e të cilave edhe Haruard, INSEAD, Universitetin në Çikago dhe të tjera. Magazina prestigjioze Global Telecom Business – Londër dy herë e ka zgjedhur, në vitin 2010 dhe 2011, për një prej dyzetë drejtorëve më të mirë ekzekutiv nën moshën 40-vjeçare në segmentin e Telekomunikimeve në korniza botërore.

Lexo më shumë
Nikola Ljusev
Slavko Projkovski

Slavko Projkoski

Drejtor kryesor i financave

Z. Projkoski karrierën e tij e ka filluar në Makedonski Telekom në vitin 1995, ku është emëruar në më shumë pozita udhëheqëse, kryesisht në fushën e financave, në mesin e të cilave drejtor ekzekutiv të Sferën për kontroll dhe Drejtor udhëheqës i financave. Pikërisht, për shkak të rezultateve të arritura në kuadër të punës së tij në Makedonski Telekom, ai në vitin 2007 është emëruar në pozitën Drejtor kryesor i Financave të Makedonski Telekom. Projkoski është elektroinxhinier i diplomuar dhe ka përvojë të madhe në industrinë telekomunikuese. Ai që nga 25 shkurti i vitit 2010 e kryen funksionin Drejtor kryesor për Financa në Makedonski Telekom.

Lexo më shumë

Emilija Andonovska

Drejtor kryesor komercial për abonues privatë

Emilija Andonovska është drejtoreshë kryesore komerciale për përdoruesit privatë, nga 1 korriku 2023.
Ajo është profesioniste e dëshmuar me më shumë se 20 vjet përvojë në Telekomin e Maqedonisë. Ajo ka punuar në disa pozicione të ndryshme menaxheriale në segmentin komercial dhe financiar.

Ajo e ka filluar karrierën e saj në fushën e kontrollit dhe analizës, më pas në fushën e financave, fillimisht si drejtoreshë e financave të përdoruesve dhe më pas si drejtoreshë e financave korporative të grupacionit. Ajo vazhdon të ndërtojë përvojën e saj në fushën e përdoruesve, ku drejtonte Sektorin për Shërbime Teknike dhe të Shitjes, i cili është i një sektor i sapokrijuar dhe gjithashtu njësia më e madhe në kompani.

Emilija Andonovska është ekonomiste e diplomuar dhe ka magjistruar në menaxhment të përgjithshëm.

Lexo më shumë
Emilija Andonovska
Maja Milosavlevska Naumovska

Maja Millosavlevska Naumovska

Drejtoreshë kryesore e teknikës dhe TI-së

Maja Millosavlevska Naumovska është Drejtoreshë kryesore e teknikës dhe TI-së në Makedonski Telekom nga 1 gushti 2022.
Maja është inxhiniere e diplomuar e shkencave kompjuterike dhe teknologjisë informatike, profesioniste e dëshmuar, me përvojë 22-vjeçare në industrinë telekomunikuese në fushën e teknikës dhe TI-së. Ekspertiza e saj gjithëpërfshirëse dhe përvoja përfshin planifikim dhe zhvillim të rrjeteve, transformimin dhe integrimin e sistemeve, TI dhe operacione në rrjet, implementimin e radio rrjeteve celulare dhe fikse, zhvillimin e zgjidhjeve për data qendra e të tjera.

Lexo më shumë

Marjan Bogatinovski

Drejtor i përgjithshëm komercial për abonuesit afaristë

Marjan Bogatinovski është Drejtor i përgjithshëm komercial për abonuesit afaristë nga 1 maji 2023. Ai është profesionist me përvojë në fushën e menaxhimit të produkteve dhe zhvillimit afarist me një përvojë prej tri dekadash në telekomunikimet, integrimin e sistemit dhe softuerin afarist.

Ai karrierën e tij e filloi si asistent për Telekomunikime në Fakultetin e Elektroteknikës të UCM, ndërsa vazhdoi ta ndërtojë atë në disa kompani të njohura botërore si KPN Research holandez, TNO Telecom dhe kompaninë polake Asseco SEE, në pozicione të ndryshme përgjegjëse që lidhen me inovacionin, konsulencën për biznesin dhe menaxhimin e sektorëve për produkte të reja. Ka punuar edhe në Makedonski Telekom, në segmentin e abonuesve afaristë, përgjegjës për zhvillimin e VoIP për abonues të mëdhenj, zgjidhje softuerike për shitje, produkte të integrimit sistemor dhe për udhëheqjen e ekipit për shitje tek abonuesit kyç.

Në këtë pozitë vjen nga pozita e Drejtorit ekzekutiv për menaxhim me produkte dhe zhvillim afarist të Datamajoris, kompani rajonale me zhvillim personal të zgjidhjeve të plota IoT për abonuesit afaristë.

Bogatinovski është elektroinxhinier i diplomuar në UCM ku, gjithashtu, e ka marrë edhe diplomën e magjistraturës në drejtimin e Telekomunikimeve.

Lexo më shumë
Marjan Bogatinovski
Verzioni desktop