magenta moments me ju në çdo kohë

Што е Magenta Love

Besnikëria juaj vlen shumë për ne!

Shfrytëzoni momentin, klikoni dhe fitoni zbritje përmes Telekom MK

Vetëm për ju, kemi siguruar më shumë përfitime dhe zbritje nga ne dhe partnerët tanë për t’ju treguar se e njohim dhe e vlerësojmë besnikërinë tuaj shumëvjeçare.

Thjeshtë zgjidhni nga oferta momentale dhe fitoni përfitime dhe zbritje në vendet tuaja të preferuara, me vetëm një klikim, vetëm përmes aplikacionit Telekom MK.

Numri i partnerëve tanë dhe i ofertave ndryshon çdo ditë, prandaj vizitojeni aplikacionin Telekom MK dhe çdo ditë kontrolloni ofertat më të reja të përfshira në listë.

Si t’i shfrytëzoj përfitimet

Të gjitha përfitimet dhe ofertat, të disponueshme për ju në pajtim me modelin tuaj tarifor, mund t’i shikoni, zgjidhni dhe aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK, në mënyrë vijuese:

QR

Bëhuni partneri ynë

Што е Magenta Love

Përfshini kompaninë tuaj në Programi i besnikërisë të Makedonski Telekom dhe të ofrojmë përfitime për përdoruesit tanë.

Aplikoni për këtë lidhje ose thjesht skanoni atë Kodi QR

PYETJE TË PARASHTRUARA SHPESH

Verzioni desktop