KODI I TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE PARIMEVE SOCIALE