Bënuni abonues postpejd

Bashkohuni me më të mirët, bisedoni pa shqetësime dhe shfletoni rrjetin më të mirë dhe më të shpejtë në Maqedoni.

Dokumentet e nevojshme për abonentët e rinj në postpejd

Për person fizik:

  • dokument identifikimi në kqyrje/inspektim (kartë identiteti ose pasaportë);
  • kontrol i aftësisë së abonuesit për të paguar në Byronë e Kreditore të Maqedonisë pas pëlqimit ose konfirmimit të punësimit jo më i vjetër se 30 ditë, gjegjësisht çek pensioni (baraz ose mbi 5000 den.) jo më i vjetër se 3 muaj.

Për person fizik të papunësuar:

  • një dokument identifikimi të vlefshëm (kartë identiteti ose pasaportë); dhe
  • pagesën e mjeteve si garanci për pagesën e rregullt të faturave (depozitë).

Për shtetasit e huaj që kanë leje qëndrimi të përkohshëm ose të përhershëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut:

  • një dokument identifikimi personal të lëshuar nga RMV-së në kqyrje/inspektim (inspektimi i numrit të vetëm amë në RMV), ose
  • pagesë të depozitës.

Për shtetasit e huaj që kanë leje qëndrimi në Republikën e Maqedonisë së Veriut deri në 3 muaj:

  • dokument për identifikim personal (pasaportë); dhe
  • pagesën e mjeteve si garanci për pagesën e rregullt të faturave (depozitë).

Për shtetasit e huaj me status diplomatik:

  • dokument identifikimi personal në kqyrje/inspektim (letërnjoftim diplomatik ose zyrtar).

Me shërbimin Portabiliteti i numrit, lirisht mund të kaloni në rrjetin celular të Makedonski Telekom nga çdo rrjet tjetër celular, duke e mbajtur numrin tuaj së bashku me prefiksin (073, 074, 075, 076, 077, 078, 079).

Verzioni desktop