Qasje të vazhdueshme dhe shumë cilësore të
shërbimeve të rrjetit fiks me bakër.

Backup 4G

Me shërbimin e ri Backup 4G ju sigurojmë qasje të vazhdueshme dhe shumë cilësore të shërbimeve të rrjetit fiks me bakër.

Në rast të ndërprerjes së shërbimit përmes linkut parësor, për çfarëdo arsye, automatikisht aktivizohet linku Backup 4G , me çrast lidhja juaj do të mbetet e pandërprerë, stabile dhe e sigurt me mbështetjen e teknologjisë më të celulare LTE. Njëkohësisht, sistemi automatikisht do të lëshojë urdhëresë për zgjidhjen e ndërprerjes së linkut parësor.

  • Çmimet pa TVSH
  • Çmimet me TVSH

Backup 4G

Shpejtësia e lidhjes

10 / 1 Мbps

Pajisja e përfshirë Backup 4G

Shërbimi Backup 4G është në dispozicion për abonentët e Magenta 1 Business dhe Business Office.

199 234,82
denarë në muaj
Verzioni desktop