Backup 4G

Me shërbimin e ri Backup 4G ju sigurojmë qasje të vazhdueshme dhe shumë cilësore të shërbimeve të rrjetit fiks me bakër.

Në rast të ndërprerjes së shërbimit përmes linkut parësor, për çfarëdo arsye, automatikisht aktivizohet linku Backup 4G , me çrast lidhja juaj do të mbetet e pandërprerë, stabile dhe e sigurt me mbështetjen e teknologjisë më të shpejtë celulare LTE. Njëkohësisht, sistemi automatikisht do të lëshojë urdhëresë për zgjidhjen e ndërprerjes së linkut parësor.

Çmimet dhe kushtet:

  • Çmimet pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
Backup 4G
Kompenzimi mujor 199 den.234,82 den.
Shpejtësia e lidhjes 10 / 1 Мbps
Trafik i përfshirë Backup Pakufizuar
Pajisja e përfshirë Backup 4G Po (Huawei HA-35-11)

Shërbimi Backup 4G është në dispozicion për abonentët e Magenta 1 Business dhe Business Office.