Interneti më i shpejtë fiks

Business Office

  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH

Business Office S

Biseda të pakufizuara
në rrjetin e Telekom

5,4 denarë/minutë6,37 denarë/minutë
për biseda drejt
rrjetave tjera mobile
1 denarë/minutë1,18 denarë/minutë
për biseda drejt
rrjetave tjera fikse

4 TB

internet

Pas shfrytëzimit të 4 TB, shpejtësia reduktohet deri 768 Кbps/768 Кbps. Internet trafiku plotësues nuk faturohet.

Deri 50Mbps/50 Mbps

Nëse nuk eksziston mundësi teknike në lokacionin e zgjedhur, operatori do të dorëzojë shpejtësi deri në 15/1 Mbps

Web hosting 1GB, 10 email adresa

4G Backup me kërkesë të përdoruesit

1.199 1.415
denarë muaj

për 2 vit kontratë

Business Office M

Biseda të pakufizuara
drejt të gjithë rrjetave

100 min. drejt rrjetave ndërkombëtare

Pakufizuar

interneti

Pas shfrytëzimit të 6 TB, shpejtësia reduktohet deri 768 Кbps/768 Кbps. Internet trafiku plotësues nuk faturohet.

Deri 200Mbps/200 Mbps

4G Backup me kërkesë të përdoruesit

Web hosting 1GB, 10 email adresa

1.699 2.005
denarë muaj

për 2 vit kontratë

Business Office L

Biseda të pakufizuara drejt të gjithë rrjetave

200 min. drejt rrjetave ndërkombëtare

Pakufizuar

interneti

Pas shfrytëzimit të 10 TB, shpejtësia reduktohet deri до 5 Mbps/5 Mbps. Internet trafiku plotësues nuk faturohet.

Deri 500Mbps/500 Mbps

Web hosting 1GB, 10 email adresa

2.599 3.067
denarë muaj

për 2 vit kontratë

Çmimet kanë të bëjnë për linjë fikse telefonike me një kanal folës.

Mundësi dhe kushte plotësuese

  • Në çdo linjë telefonike mund të aktivizohet kanal i dytë folës me çmim prej 200 denarë në muaj.236 denarë në muaj.
  • Në pakon M mund të arrihet rritja e shpejtësisë deri 500 Mbps me pagesë shtesë mujore prej 399 denarë.471 denarë.
  • Cloud sherbimet e përfshira falas mund ti aktivizoni sipas nevojës.
  • Shërbime plotësuese (identifikimi i thirrjes, thirrje në pritje dhe ridrejtim) është përfshirë në parapagesë për pakot Business Office.

Pako për biseda ndërkombëtare
Zonat ndërkombëtare Çmimi
Fqinjësi 20 denarë/minutë23,60 denarë/minutë
Ballkan 30 denarë/minutë35,40 denarë/minutë
Evropë 40 denarë/minutë47,20 denarë/minutë
Botë 50 denarë/minutë59,00 denarë/minutë

  • Për bisedat e pakufizuara vlen politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) prej 150 orë në muaj. Nëse shuma mujore e bisedave e tejkalon nivelin e përfshirë në pako, bisedat faturohen me çmim prej 1,00 denarë/minutë 1,18 denarë/minutë për biseda drejt rrjetave fikse dhe 5,4 denarë/minutë 6,37 denarë/minutë për biseda drejt rrjetave mobile.
  • Pas tejkalimit të bisedave të përfshira drejt rrjetave fikse dhe mobile ndërkombëtare, bisedat faturohen sipas modelit për biseda ndërkombëtare me 4 zona: Fqinjësi, Ballkan, Evropë dhe Botë.
Verzioni desktop