Mundësi të reja biznesi. Zgjidhni përfitim ekstra pa kompensim shtesë.

Telekom MK APLIKACIONI CELULAR
PËR PËRDORUESIT AFARISTË

Shëndeti publik është interes thelbësor për çdo kompani me përgjegjësi! Makedonski Telekom ju apelon të rrini në shtëpi, duke ju mundësuar të qëndroni në rrjedha me dinamikën tuaj të rregullt afariste përmes zgjidhjeve bashkëkohore nga oferta jonë.

Përdorni aplikacionin Telekom MK kurdo dhe kudo – prej tash në dispozicion edhe për përdoruesit tanë afaristë.
Menaxhoni me biznesin tuaj në mënyrë edhe më të suksesshme, duke falenderuar përparësive që i ofron aplikacioni.
Kini kontroll të plotë mbi trafikun e internetit në tarifë, kontroll të detajuar mbi shpenzimet e përgjithshme ose lehtësisht aktivizoni pako plotësuese sipas nevojave tuaja personale.

Vlen për të gjithë përdoruesit e rinj dhe ata ekzistues në tarifat Magenta 1 Business dhe Business.

#TëLidhur me të gjitha aktivitetet tuaja afariste!

TË GJITHA DETAJET PËR
TARIFËN TUAJ ME
VETËM NJË KLIKIM AFËR JUSH,
ME IDENTIFIKIM TË LEHTËSUAR

Jini gjithmonë në qendër të menaxhimit me aktivitetet tuaja afariste – tani edhe më lehtë – duke falenderuar aplikacionit Telekom MK.
Vetëm identifikohuni duke zgjedhur një prej tri mënyrave të thjeshta dhe shijoni përparësitë e punës bashkëkohore.

 • Me identifikim automatik, aplikacioni vetë ju identifikon si pёrdorues
 • Për identifikim me numrin e telefonit, shkruani kodin që do ta pranoni në numrin tuaj të telefonit për ta konfirmuar hyrjen
 • Për identifikim me profilin e Telekomit, duhet të keni profil aktiv në Telekomi Im

PËRPARËSI PËR JU,
PËRDORUES AFARISTË

 • Kontroll i gjendjes momentale të internetit celular të përfshirë në tarifë
 • Aktivizim i lehtë dhe i shpejtë i pakove plotësuese sipas nevojave tuaja personale
 • Kontroll të përhershëm mbi trafikun e shpenzuar të pakove plotësuese
 • Mundësi kontrolli në fatura dhe pagesa online

PAKOT PLOTËSUESE që i keni në dispozicion për aktivizim përmes aplikacionit Telekom MK janë:

 • Pako interneti (mujore dhe për një përdorim),
 • Pako për internet celular në roaming ose,
 • SMS pako

Për çdo pako mund të zgjidhni sasi trafiku sipas nevojave tuaja.
Gjithashtu, do të keni kontroll të plotë mbi trafikun e përfshirë në pakot e aktivizuara – përsëri përmes aplikacionit Telekom MK.

KONTROLL NË FATURË

Me aplikacionin Telekom MK keni mundësi kontrolli dhe pagesa online të faturave mujore të kompanisë.
Për të mundësuar kontrollin dhe pagesën online të faturës, duhet të dorëzoni deklaratë të nënshkruar dakordimi. Opsioni është në dispozicion vetëm për personin e autorizuar të kompanisë.

Deklarata për dakordim.
x

Me këtë Deklaratë dakordohem për mundësimin e kontrollit dhe pagesave online ose autorizimin e personit tjetër për kontroll dhe pagesa online të faturave të kompanisë. Deklaratën e plotëson dhe vërteton personi i autorizuar i kompanisë.

Deklaratën e plotësuar dhe të arkivuar me nënshkrim dhe vulë, na dërgoni në formë elektronike në biznis.kontakt@telekom.mk и тоа:

 • Të skanuar, nëse është arkivuar me nënshkrim dhe vulë standarde ose,
 • Si dokument elektronik, nëse është nënshkruar në mënyrë elektronike me certifikatë dixhitale për nënshkrim elektronik
SHKARKO DEKLARATËN
Verzioni desktop