Shape

PASQYRË DHE KONTROLL I PLOTË

Menaxhoni pa probleme numrat në kompaninë tuaj

EC

TAPLIKACIONI CELULAR TELEKOM MK PËR PËRDORUESIT E BIZNESIT

Përdorni aplikacionin Telekom MK gjithmonë dhe kudo. Keni kontroll të plotë mbi trafikun e internetit në tarifë, pasqyrë të detajuar të kostove totale ose aktivizoni lehtësisht paketa shtesë sipas nevojave tuaja personale.

#Të lidhur me të gjitha aktivitetet tuaja të biznesit!

QR

PËRFITIMET PËR PËRDORUESIT E BIZNESIT

Bëni një hap të madh përpara dhe fitoni më shumë kontroll dhe njohuri mbi operacionet tuaja me funksionalitetet më të fundit të aplikacionit Telekom MK për përdoruesit e biznesit.

Përmirësimi i aplikacionit prezanton funksionin dhe rolin e Administratorit Digjital, i cili do t'i lejojë pronarët e bizneseve të menaxhojnë në mënyrë digjitale shërbimet e tyre të telekomunikimit.

PASQYRË PËRMBLEDHËSE

E të gjitha shërbimeve celulare dhe fikse të Kompanisë

СУМАРЕН ПРЕГЛЕД
Детален увид

PASQYRË E DETAJUAR

E trafikut të alokuar dhe të konsumuar për çdo numër abonenti.

MUNDËSI PËR TË AKTIVIZUAR
PAKETA SHTESË

Për çdo numër abonenti, qasje në çdo kohë të trafikut të shpenzuar për të gjitha paketat e aktivizuara shtesë.

Детален увид
Детален увид

KONTROLLI I SHPENZIMEVE

Kontrolli i shpenzimeve me një pasqyrë të vazhdueshme të kostove aktuale për çdo numër abonenti.

SI TË BËHENI ADMINISTRATOR DIGJITAL?

Nënshkruani një deklaratë

Nëse jeni administrator i Kompanisë, filloni procesin duke nënshkruar një deklaratë. Kontaktoni agjentët tanë ose vizitoni dyqanin tonë më të afërt për të marrë ndihmë të plotë.

Hyni në Telekomi Im

Nëse keni krijuar një profil "Telekomi im", regjistrohuni dhe filloni procesin e regjistrimit për menaxhimin e shërbimeve digjitale. Ju duhet të identifikoheni/hyni me një e-mail që do ta përdorni gjithmonë për menaxhimin digjital të shërbimeve tuaja.

Bëni verifikimin në emailin tuaj

Ju do të merrni një lidhje verifikimi në emailin tuaj, pas së cilës mund të vazhdoni procesin e regjistrimit.

Futni të dhënat tuaja personale

Futni numrin tuaj celular dhe kërkoni një kod verifikimi.

Verifikimi i numrit tuaj celular

Futni kodin e verifikimit që do të merrni me SMS.

Regjistrim i suksesshëm duke përfunduar të gjitha hapat

Ju keni përfunduar me sukses regjistrimin e menaxhimit të shërbimeve digjitale. Hyni në "Telekomi im" ose aplikacionin Telekom MK dhe aksesoni shërbimet e telekomunikimit të përdorura nga Kompania juaj.

MAGENTA MOMENTS

Zbuloni një botë përvojash të reja dhe shkarkoni aplikacionin Telekom MK dhe zbuloni ofertat dhe përfitimet më të mira për ju të disponueshme vetëm me Magenta Moments, ekskluzivisht për përdoruesit e Telekom.

QASJE NË LLOGARI

Me aplikacionin Telekom MK keni mundësinë të shikoni dhe paguani faturën mujore të kompanisë online. Për të qenë në gjendje të shikoni dhe paguani faturën në internet, duhet të paraqisni një deklaratë të nënshkruar dakordimi. Opsioni është i disponueshëm vetëm për një person të autorizuar të kompanisë.

Deklaratë dakordimi
Verzioni desktop