Kontakti për media

press@telekom.mk Е-adresa

PRES QENDRA

Lajmërime për mediumet

01.08.2022

Makedonski Telekom realizoi rezultate pozitive në gjysmën e parë të vitit 2022

Makedonski Telekom e ruan lidershipin në tregun e TV shërbimeve me pjesëmarrje prej 34,1%. Cilësia dhe përvoja unike dhe oferta atraktive e MaxTV-së kontribuoi për rritjen e numrit të abonuesve në 147 mijë, gjegjësisht, për 1,7 për qind në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.

26.07.2022

Inovatorët e rinj do të na prezentojnë në sfidën globale për rini Generation Unlimited – Teknologji Për Planetin 2022

Pesë ekipe të përbëra nga të rinj të moshës 16 deri në 24 vjeç i prezentuan idetë e tyre për përballjen me ndryshimet klimatike nëpërmjet përdorimit të teknologjive digjitale.

19.07.2022

Makedonski Telekom do ta bëjë pagesën e dividendit për vitin 2021

Rritja e dividendit dhe kontributit të dividendit për aksion

Informata

26.01.2016

HD paketa në MaxTV

Abonuesit e MaxTV-së tani do të mund të shohin më shumë TV kanale në rezolutë HD, të cilat janë në dispozicion në dy TV paketa të reja edhe atë Max HD dhe Max HD +.

Fotogalerija

Verzioni desktop