Kontakti për media

press@telekom.mk Е-adresa

PRES QENDRA

Lajmërime për mediumet

14.05.2024

5G telefon i zgjuar për çdo xhep dhe për çdo moment: Mbërrijnë T Phone 2 dhe T Phone 2 Pro

Kampioni për çmimin dhe performancën e tij hyn në gjeneratën e ardhshme: perdja ngrihet përpara T Phone 2 dhe T Phone 2 Pro.

30.04.2024

Makedonski Telekom vazhdon me rritje të fuqishme financiare edhe në tre muajt e parë të vitit 2024

Makedonski Telekom e filloi vitin 2024 me rritje të fortë financiare në fund të tremujorit të parë. Funksionimi i suksesshëm vijon si rezultat i fokusit në modernizimin dhe zgjerimin e rrjetit, duke qenë pionierë në lansimin e teknologjive të reja dhe përkushtimin ndaj përvojës më të mirë për abonuesit

25.03.2024

Brendet e mëdha kanë rol të madh në shoqëri – le t’i bëjmë vend mirëkuptimit, empatisë dhe optimizmit digjital

Ne jetojmë në një epokë digjitale, më të lidhur se kurrë më parë. Bizneset dhe shoqëritë janë të lidhura, ne jetojmë në shtëpi dhe qytete të zgjuara, komunikojmë, argëtohemi, ndajmë dhe punojmë në mënyrë digjitale. Kemi mjete teknologjike që na japin perspektiva dhe mundësi të reja. Por a jemi vërtet të lidhu

Informata

24.10.2023

Njoftim për marrëveshje me një palë të interesuar

Në pajtim me nenin 460-ç të Ligjit për Shoqëritë tregtare, Makedonski Telekom SHA – Shkup (në tekstin e mëtejmë: “Makedonski Telekom” apo “Shoqëria”)

Fotogalerija

Verzioni desktop