24/7 Business Online

Paketa shtesë të njëfishta dhe
dhe mujore
për biznesin tuaj

PAKETA CELULARE INTERNETI BRENDA VENDIT

Makedonski Telekom ju ofron paketa shtesë të njëfishta dhe mujore për internet.

Nëse keni një nevojë të vazhdueshme për më shumë internet çdo muaj, aktivizoni një paketë mujore..

Nëse e shpenzoni internetin e përfshirë dhe keni nevojë për më shumë, aktivizoni një paketë të njëfishtë dhe lundroni me shpejtësi të plotë deri në fund të muajit!

Aktivizoni një paketë mujore për internet sipas nevojave tuaja dhe jini gjithmonë online. Paketat mujore ju mundësojnë më shumë internet çdo muaj, derisa t'i çaktivizoni ato.

 • Çmimet pa TVSH
 • Çmimet me TVSH

Business M

1 GB

Kohëzgjatja e paketave është 30 ditë nga dita e aktivizimit.

Pas tejkalimit të shpejtësisë së përfshirë të internetit zvogëlohet dhe trafiku shtesë nuk tarifohet shtesë.
Një 1 GB shtesë interneti celular mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova). Shihni listën aktuale të çmimeve për më shumë informacion.

149 176
denarë në muaj

Business L

5 GB

Kohëzgjatja e paketave është 30 ditë nga dita e aktivizimit.

Pas tejkalimit të shpejtësisë së përfshirë të internetit zvogëlohet dhe trafiku shtesë nuk tarifohet.
Një shtesë prej 3 GB internet celular mund të përdoret në Ballkanin Perëndimor (Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova). Shihni listën aktuale të çmimeve për më shumë informacion.

299 353
denarë në muaj

Business XL

10 GB

Kohëzgjatja e paketave është 30 ditë nga dita e aktivizimit.

Pas tejkalimit të shpejtësisë së përfshirë të internetit zvogëlohet dhe trafiku shtesë nuk tarifohet.
Një shtesë prej 4 GB internet celular mund të përdoret në Ballkanin Perëndimor (Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova). Shihni listën aktuale të çmimeve për më shumë informacion.

449 530
denarë në muaj

Business XXL

20 GB

Kohëzgjatja e paketave është 30 ditë nga dita e aktivizimit.

Pas tejkalimit të shpejtësisë së përfshirë të internetit zvogëlohet dhe trafiku shtesë nuk tarifohet.
Një shtesë prej 5 GB internet mobil mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbia, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova). Shihni listën aktuale të çmimeve për më shumë informacion.

549 648
denarë në muaj

AKTIVIZIMI i paketave mujore

 • duke telefonuar falas në aparatin folës në 140 140,
 • duke thirrur në *122#
 • përmes portalit Telekomi Im në menunë Përfitimet e mia dhe përmes aplikacionit Telekom MK

KONTROLLI i trafkut të mbetur të internetit

 • duke thirrur flas në automatin folës në 140 140

ÇAKTIVIZIMI i paketave mujore

 • duke telefonuar falas në automatin folës në 140 140 ose
 • duke dërguar SMS në 140 140 me përmbajtje "Stop internet"
 • përmes aplikacionit Telekom MK

PAKETA PËR BISEDA NDËRKOMBËTARE

Për të ulur shpenzuar tuaja, aktivizoni paketat mujore me biseda të përfshira ose një paketë mujore me të cilën do të merrni një zbritje prej 30% të çmimeve jashtë vendit të vlefshme për modelin tuaj tarifor.

Paketat aktivizohen duke telefonuar në 120, përmes një agjenti shitjesh ose në një nga dyqanet e Telekom.

 • Çmimet pa TVSH
 • Çmimet me TVSH

Paketa e bisedave ndërkombëtare 50

50 min.

499 589
denarë në muaj

Paketa e bisedave ndërkombëtare 100

100 min.

799 943
denarë në muaj

Paketa e bisedave ndërkombëtare 200

200 min.

1.199 1.415
denarë në muaj
 • Çmimet pa TVSH
 • Çmimet me TVSH

Paketa me 30% zbritje të çmimeve

Ulja është e vlefshme për telefonatat në Evropë, SHBA, Australi dhe Kanada.

150 177
denarë në muaj

PAKETA SMS

Aktivizoni një paketë SMS mujore nëse nuk i keni të përfshira në parapagesë ose keni nevojë për më shumë SMS gjatë muajit.

 • Çmimet pa TVSH
 • Çmimet me TVSH

Paketa SMS Business S

50 SMS

Mesazhet SMS të përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova). Shihni listën aktuale të çmimeve për më shumë informacion

59 70
denarë në muaj

Paketa SMS Business M

150 SMS

Mesazhet SMS të përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova). Shihni listën aktuale të çmimeve për më shumë informacion

99 117
denarë në muaj

AKTIVIZIMI i paketave mujore

 • duke telefonuar në Qendrën e Kontaktit në 120
 • përmes portalit My Telecom në menynë My Benefits dhe përmes aplikacionit Telekom MK

ÇAKTIVIZIMI i paketave mujore

 • duke telefonuar në Qendrën e Kontaktit në 120
 • përmes aplikacionit Telekom MK
Verzioni desktop