MAXTV – MË SHUMË SE TELEVIZION!

Kënaquni në TV përvojën superior me televizionin më të mirë - MaxTV, i cili ju ofron:

MaxTV për MAGENTA 1 BUSINESS dhe BUSINESS OFFICE

Kompenzimi mujor për MaxTV 399 den.
Kompenzimi i njëfishtë falas
Kompenzimi i njëfishtë për
media pranues të dytë
890 den.
Kompenzimi mujor për TV konektues të 3,4 dhe të 5-të 117.80 den.

Çmimet janë pa TVSH.

MaxTV për SHFRYTËZUESIT AFARISTË

Shërbimi MaxTV është në dispozicion për shfrytëzuesit afaristë të cilët kanë linjë aktive telefonike nga Makedonski Telefon.

Kohëzgjatja e kontratës 2 vite 1 vit Pacaktuar
Kompenzimi mujor 599 den. 799 den. 999 den.
Kompenzimi i njëfishtë 1990 den.
Kompenzimi i njëfishtë për media pranues të dytë 890 den. 890 den. 890 den.

Çmimet janë pa TVSH.