Internet pako

Interneti më stabil për në shtëpi

S

 • 50 GB internet më stabil për në shtëpi

  Shërbimi ndërpritet dhe në fletëkërkuesin në internet paraqitet faqe nëpërmjet të cilës mund të bleni internet komunikacion prej 10GB për 199 den. me vlefshmëri deri në fund të muajit, ose të migroni në opsionin Internet M.

 • Biseda të pakufizuara në rrjetin e Telekom

  Bisedat e pakufizuara në rrjetin e Telekomit kanë të bëjnë me thirrjet nga rrjeti fiks drejt rrjetit mobil të Telekomit. Thirrjet nga linjat fikse drejt destinacioneve të tjera faturohen në përputhje me çmimoren e kzistuese.

899 den.

M

 • Pakufizuar, internet më stabil

  Pakot me internet të pakufizuar i nënshtrohen Politikës për shfrytëzim të drejtë prej 1 TB. Pas tejkalimit të trafikut prej 1 TB, shërbimi ndërpritet dhe në internet fletëkërkuesin paraqitet faqe nëpërmjet së cilës mund të ribleni internet trafik prej 10 GB për 199 den. me vlefshmëri deri në fund të muajit.

 • Biseda të pakufizuara drejt të gjitha rrjetave

  Bisedat e pakufizuara drejt të gjitha rrjetave kanë të bëjnë me thirrjet nga rrjetat fikse drejt të gjitha rrjetave fikse dhe mobile në Maqedoni.

999 den.

L

 • Pakufizuar, internet më stabil dhe super të shpejtë

  Pakot me internet të pakufizuar i nënshtrohen Politikës për shfrytëzim të drejtë prej 1 TB. Pas tejkalimit të trafikut prej 1 TB, shërbimi ndërpritet dhe në internet fletëkërkuesin paraqitet faqe nëpërmjet së cilës mund të ribleni internet trafik prej 10 GB për 199 den. me vlefshmëri deri në fund të muajit.

 • Biseda të pakufizuara drejt të gjitha rrjetave

  Bisedat e pakufizuara drejt të gjitha rrjetave kanë të bëjnë me thirrjet nga rrjetat fikse drejt të gjitha rrjetave fikse dhe mobile në Maqedoni.

 • 500 minuta drejt rrjetave ndërkombëtare

  500 minuta drejt rrjetave ndërkombëtare vlejnë për komunikacionin nga rrjeti fiks drejt numrave fiks ndërkombëtarë drejt të gjithë shteteve evropiane, SHBA, Kanada dhe Australi. Pas tejkalimit të minutave të përfshira mujore, vlejnë çmimet e rregullta.

1.499 den.

XL

 • I pakufizuar, më stabil, internet super i shpejtë me shpejtësi deri 300 mbps

  Pakot me internet të pakufizuar i nënshtrohen Politikës për shfrytëzim të drejtë prej 1 TB. Pas tejkalimit të trafikut prej 1 TB, shërbimi ndërpritet dhe në internet fletëkërkuesin paraqitet faqe nëpërmjet së cilës mund të ribleni internet trafik prej 10 GB për 199 den. me vlefshmëri deri në fund të muajit.

 • Biseda të pakufizuara drejt të gjitha rrjetave

  Bisedat e pakufizuara drejt të gjitha rrjetave kanë të bëjnë me thirrjet nga rrjetat fikse drejt të gjitha rrjetave fikse dhe mobile në Maqedoni.

 • 500 minuta drejt rrjetave ndërkombëtare

  500 minuta drejt rrjetave ndërkombëtare vlejnë për komunikacionin nga rrjeti fiks drejt numrave fiks ndërkombëtarë drejt të gjithë shteteve evropiane, SHBA, Kanada dhe Australi. Pas tejkalimit të minutave të përfshira mujore, vlejnë çmimet e rregullta.

2.999 den.

PAJISJE E PËRFORCUAR WI-FI

Nëse shtëpia juaj është më e madhe se 80 m2 , më e madhe se një kat ose keni problem me sinjalin Wi-Fi, atëherë testoni pajisjen e përforcuar, falas për 2 muaj! Mëso më shumë

pageArea reserved, leave empty!!!