Internet pako

Interneti më stabil për në shtëpi

S

 • 250 GB internet më stabil për në shtëpi

  Shërbimi ndërpritet dhe në fletëkërkuesin në internet paraqitet faqe nëpërmjet të cilës mund të bleni internet komunikacion prej 100 GB për 199 den. me vlefshmëri deri në fund të muajit, ose të migroni në opsionin Internet M.

 • Biseda të pakufizuara në rrjetin e Telekom

  Bisedat e pakufizuara në rrjetin e Telekomit kanë të bëjnë me thirrjet nga rrjeti fiks drejt rrjetit mobil të Telekomit. Thirrjet nga linjat fikse drejt destinacioneve të tjera faturohen në përputhje me çmimoren e kzistuese.

899 den.

M

 • Pakufizuar, internet më stabil

  Pakot me internet të pakufizuar i nënshtrohen Politikës për shfrytëzim të drejtë prej 2 TB. Pas tejkalimit të trafikut prej 2 TB, shërbimi ndërpritet dhe në internet fletëkërkuesin paraqitet faqe nëpërmjet së cilës mund të ribleni internet trafik prej 100 GB për 199 den. me vlefshmëri deri në fund të muajit.

 • Biseda të pakufizuara drejt të gjitha rrjetave

  Bisedat e pakufizuara drejt të gjitha rrjetave kanë të bëjnë me thirrjet nga rrjetat fikse drejt të gjitha rrjetave fikse dhe mobile në Maqedoni.

999 den.

L

 • Pakufizuar, internet më stabil dhe super të shpejtë

  Pakot me internet të pakufizuar i nënshtrohen Politikës për shfrytëzim të drejtë prej 5 TB. Pas tejkalimit të trafikut prej 5 TB, shërbimi ndërpritet dhe në internet fletëkërkuesin paraqitet faqe nëpërmjet së cilës mund të ribleni internet trafik prej 100 GB për 199 den. me vlefshmëri deri në fund të muajit.

 • Biseda të pakufizuara drejt të gjitha rrjetave

  Bisedat e pakufizuara drejt të gjitha rrjetave kanë të bëjnë me thirrjet nga rrjetat fikse drejt të gjitha rrjetave fikse dhe mobile në Maqedoni.

 • 500 minuta drejt rrjetave ndërkombëtare

  500 minuta drejt rrjetave ndërkombëtare vlejnë për komunikacionin nga rrjeti fiks drejt numrave fiks ndërkombëtarë drejt të gjithë shteteve evropiane, SHBA, Kanada dhe Australi. Pas tejkalimit të minutave të përfshira mujore, vlejnë çmimet e rregullta.

1.499 den.

XL

 • I pakufizuar, më stabil, internet super i shpejtë me shpejtësi deri 300 mbps

  Pakot me internet të pakufizuar i nënshtrohen Politikës për shfrytëzim të drejtë prej 10 TB. Pas tejkalimit të trafikut prej 10 TB, shërbimi ndërpritet dhe në internet fletëkërkuesin paraqitet faqe nëpërmjet së cilës mund të ribleni internet trafik prej 100 GB për 199 den. me vlefshmëri deri në fund të muajit.

 • Biseda të pakufizuara drejt të gjitha rrjetave

  Bisedat e pakufizuara drejt të gjitha rrjetave kanë të bëjnë me thirrjet nga rrjetat fikse drejt të gjitha rrjetave fikse dhe mobile në Maqedoni.

 • 500 minuta drejt rrjetave ndërkombëtare

  500 minuta drejt rrjetave ndërkombëtare vlejnë për komunikacionin nga rrjeti fiks drejt numrave fiks ndërkombëtarë drejt të gjithë shteteve evropiane, SHBA, Kanada dhe Australi. Pas tejkalimit të minutave të përfshira mujore, vlejnë çmimet e rregullta.

2.999 den.

INTERNET PËR VIKEND SHTËPIZË

Keni nevojë për internet në vikend shtëpizë (vilë) vetëm kohë pas kohe?
Tani mund të lidheni në internet menjëherë dhe të paguani vetëm aq sa të shfrytëzoni. Mëso më shumë

INTERNET PËR PËRDORIM TË PËRKOHSHËM

Keni nevojë për internet vetëm në disa muaj të vitit?
Paguani vetëm atëherë kur e përdorni, kurse për periudhën e mbetur të vitit mbani në dispozicion lidhjen aktive të internetit . Mëso më shumë

SI TË ARRINI MBULUESHMËRI MË TË MIRË ME WI-FI NË SHTËPINË TUAJ

Mëso më shumë
pageArea reserved, leave empty!!!