Internet pako

Interneti më stabil për në shtëpi

S

 • 300 GB internet më stabil për në shtëpi

  Pas shpenzimit të trafikut prej 300 GB për abonentët me e-faturë ose 250 GB për abonentët pa e-faturë aktive, shërbimi ndërpritet dhe në shfletuesin e internetit shfaqet një faqe përmes së cilës mund të blini trafik interneti prej 100 GB për 199 den. me vlefshmëri deri në fund të muajit, ose të migroni në opsionin Internet М.

 • Biseda të pakufizuara në rrjetin e Telekom

  Bisedat e pakufizuara në rrjetin e Telekomit kanë të bëjnë me thirrjet nga rrjeti fiks drejt rrjetit mobil të Telekomit. Thirrjet nga linjat fikse drejt destinacioneve të tjera faturohen në përputhje me çmimoren e kzistuese.

 • E-fatura
899 den.

M

 • Pakufizuar, internet më stabil

  Paketat me internet të pakufizuar i nënshtrohen Politikës së përdorimit të drejtë (fer) prej 3 TB për abonentët me e-faturë aktive, ose 2 ТВ për abonentët pa e-faturë. Pas shpenzimit të internetit, shërbimi ndërpritet dhe në shfletuesin e internetit shfaqet një faqe përmes së cilës mund të blini trafik interneti prej 100 GB për 199 den. me vlefshmëri deri në fund të muajit.

 • Biseda të pakufizuara drejt të gjitha rrjetave

  Bisedat e pakufizuara drejt të gjitha rrjetave kanë të bëjnë me thirrjet nga rrjetat fikse drejt të gjitha rrjetave fikse dhe mobile në Maqedoni.

 • E-fatura
999 den.

L

 • Pakufizuar, internet më stabil dhe super të shpejtë

  Nëse nuk ka mundësi teknike për shpejtësi më të madhe, Telekomi do të ofrojë shpejtësi deri në 60 Mbps / 10 Mbps. Paketat me internet të pakufizuar i nënshtrohen Politikës së përdorimit të drejtë (fer) prej 6 TB për abonentët me e-faturë aktive, ose 5 ТВ për abonentët pa e-faturë. Pas shpenzimit të internetit, shërbimi ndërpritet dhe në shfletuesin e internetit shfaqet një faqe përmes së cilës mund të blini trafik interneti prej 100 GB për 199 den. me vlefshmëri deri në fund të muajit.

 • Biseda të pakufizuara drejt të gjitha rrjetave

  Bisedat e pakufizuara drejt të gjitha rrjetave kanë të bëjnë me thirrjet nga rrjetat fikse drejt të gjitha rrjetave fikse dhe mobile në Maqedoni.

 • 500 minuta drejt rrjetave ndërkombëtare

  500 minuta drejt rrjetave ndërkombëtare vlejnë për komunikacionin nga rrjeti fiks drejt numrave fiks ndërkombëtarë drejt të gjithë shteteve evropiane, SHBA, Kanada dhe Australi. Pas tejkalimit të minutave të përfshira mujore, vlejnë çmimet e rregullta.

 • E-fatura
1.499 den.

XL

 • I pakufizuar, më stabil, internet super i shpejtë me shpejtësi deri 300 mbps

  Paketat me internet të pakufizuar i nënshtrohen Politikës së përdorimit të drejtë (fer) prej 12 TB për abonentët me e-faturë aktive, ose 10 ТВ për abonentët pa e-faturë. Pas shpenzimit të internetit, shërbimi ndërpritet dhe në shfletuesin e internetit shfaqet një faqe përmes së cilës mund të blini trafik interneti prej 100 GB për 199 den. me vlefshmëri deri në fund të muajit.

 • Biseda të pakufizuara drejt të gjitha rrjetave

  Bisedat e pakufizuara drejt të gjitha rrjetave kanë të bëjnë me thirrjet nga rrjetat fikse drejt të gjitha rrjetave fikse dhe mobile në Maqedoni.

 • 500 minuta drejt rrjetave ndërkombëtare

  500 minuta drejt rrjetave ndërkombëtare vlejnë për komunikacionin nga rrjeti fiks drejt numrave fiks ndërkombëtarë drejt të gjithë shteteve evropiane, SHBA, Kanada dhe Australi. Pas tejkalimit të minutave të përfshira mujore, vlejnë çmimet e rregullta.

 • E-fatura
2.999 den.

INTERNET PËR VIKEND SHTËPIZË

Keni nevojë për internet në vikend shtëpizë (vilë) vetëm kohë pas kohe?
Tani mund të lidheni në internet menjëherë dhe të paguani vetëm aq sa të shfrytëzoni. Mëso më shumë

INTERNET PËR PËRDORIM TË PËRKOHSHËM

Keni nevojë për internet vetëm në disa muaj të vitit?
Paguani vetëm atëherë kur e përdorni, kurse për periudhën e mbetur të vitit mbani në dispozicion lidhjen aktive të internetit . Mëso më shumë

SI TË ARRINI MBULUESHMËRI MË TË MIRË ME WI-FI NË SHTËPINË TUAJ

Mëso më shumë