PAKETA INTERNETI

Intertneti më stabil për në shtëpi

S

300 GB internet më stabil

Pas tejkalimit të trafikut prej 300 GB për përdoruesit me një llogari elektronike aktive ose 250 GB për përdoruesit pa një llogari elektronike aktive, shërbimi ndalet dhe në shfletuesin e internetit shfaqet një faqe përmes së cilës mund të blini trafik interneti prej 100 GB për 199 den. që vlen deri në fund të muajit, ose mund të migroni në opsionin Internet M.

Biseda të pakufizuara në rrjetin e Telekomit

Bisedat e pakufizuara në rrjetin e Telekomit i referohen thirrjeve nga telefoni fiks në celular dhe në linjën fikse të Telekomit. Thirrjet nga linjat fikse drejt destinacioneve të tjera tarifohen sipas listës së çmimeve ekzistuese.

E-llogaria

M

Internet i pakufizuar më stabil

Paketat e pakufizuara të internetit i nënshtrohen një Politike të përdorimit të drejtë prej 3 TB për përdoruesit me një llogari elektronike aktive, ose 2 TV pa një llogari elektronike aktive. Pas tejkalimit, shërbimi ndërpritet dhe në shfletuesin e internetit shfaqet një faqe përmes së cilës mund të blini trafik interneti prej 100 GB për 199 den. që vlen deri në fund të muajit.

Biseda të pakufizuara drejt të gjitha rrjeteve

Bisedat e pakufizuara drejt të gjitha rrjeteve i referohen thirrjeve nga linja fikse në të gjitha rrjetet fikse dhe celulare në Maqedoni.

E-llogaria

L

Internet i pakufizuar më stabil

Nëse nuk ka mundësi teknike për shpejtësi më të madhe, Telekomi do të ofrojë deri në 60 Mbps/10 Mbps. Paketat e pakufizuara të internetit i nënshtrohen një Politike të përdorimit të drejtë prej 6 TB për përdoruesit me një llogari elektronike aktive ose 5 TV pa një llogari elektronike aktive. Pas tejkalimit, shërbimi ndërpritet dhe në shfletuesin e internetit shfaqet një faqe përmes së cilës mund të blini trafik interneti prej 100 GB për 199 den. që vlen deri në fund të muajit.

Biseda të pakufizuara drejt të gjitha rrjeteve

Bisedat e pakufizuara drejt të gjitha rrjeteve i referohen thirrjeve nga linja fikse në të gjitha rrjetet fikse dhe celulare në Maqedoni.

500 min. drejt rrjeteve ndërkombëtare

500 minuta drejt rrjeteve ndërkombëtare i referohet trafikut nga rrjeti fiks në numrat fiks ndërkombëtarë në të gjitha vendet evropiane, SHBA, Kanada dhe Australi. Pas tejkalimit të minutave të përfshira në muaj, aplikohen çmimet e rregullta.

E-llogaria

XL

Internet i pakufizuar, më i STABIL, super i shpejtë me shpejtësi deri në 300 Mbps

Paketat e pakufizuara të internetit i nënshtrohen një Politike të përdorimit të drejtë prej 10 TB për përdoruesit me një llogari elektronike aktive ose 8 TV pa një llogari elektronike aktive. Pas tejkalimit, shërbimi ndërpritet dhe në shfletuesin e internetit shfaqet një faqe përmes së cilës mund të blini trafik interneti prej 100 GB për 199 den. që vlen deri në fund të muajit.

Biseda të pakufizuara drejt të gjitha rrjeteve

Bisedat e pakufizuara drejt të gjitha rrjeteve i referohen thirrjeve nga linja fikse në të gjitha rrjetet fikse dhe celulare në Maqedoni

500 min. drejt rrjeteve ndërkombëtare

500 minuta drejt rrjeteve ndërkombëtare i referohet trafikut nga rrjeti fiks në numrat fiks ndërkombëtarë në të gjitha vendet evropiane, SHBA, Kanada dhe Australi. Pas tejkalimit të minutave të përfshira në muaj, aplikohen çmimet e rregullta;

E-llogaria

XXL

Internet i pakufizuar, më i STABIL, super i shpejtë me shpejtësi deri në 1 Gbps

Paketat e pakufizuara të internetit i nënshtrohen një Politike të përdorimit të drejtë prej 12 TB për përdoruesit me një llogari elektronike aktive ose 10 TV pa një llogari elektronike aktive. Pas tejkalimit, shërbimi ndërpritet dhe në shfletuesin e internetit shfaqet një faqe përmes së cilës mund të blini trafik interneti prej 100 GB për 199 den. që vlen deri në fund të muajit.

Biseda të pakufizuara drejt të gjitha rrjeteve

Bisedat e pakufizuara drejt të gjitha rrjeteve i referohen thirrjeve nga linja fikse në të gjitha rrjetet fikse dhe celulare në Maqedoni.

500 min. drejt rrjeteve ndërkombëtare

500 minuta drejt rrjeteve ndërkombëtare i referohet trafikut nga rrjeti fiks në numrat fiks ndërkombëtarë në të gjitha vendet evropiane, SHBA, Kanada dhe Australi. Pas tejkalimit të minutave të përfshira në muaj, aplikohen çmimet e rregullta.

E-llogaria

Internet për një shtëpi pushimi

Keni nevojë për internet në shtëpinë tuaj të pushimit vetëm herë pas here?
Tani mund të lidheni me internetin në çast dhe të paguani vetëm aq sa përdorni.

Internet për përdorim të përkohshëm

Keni nevojë për internet vetëm në muaj të caktuar të vitit? Paguani vetëm kur përdorni dhe keni një lidhje aktive të disponueshme për pjesën tjetër të vitit.

Si të keni një mbulim më të mirë me WI-FI
në shtëpinë tuaj

Internet optik

Rrjeti kryesor dhe më i shpejtë

Përjetoni shpejtësinë superiore të internetit optik në rrjetin më të mirë dhe më të madh në Maqedoni.

Zgjidhni një paketë sipas nevojave tuaja dhe shijoni përfitimet me internetin optik super të shpejtë dhe më të qëndrueshëm për shtëpinë tuaj, me shpejtësi deri në 1 Gbit/s.

Gaming boosters

Për përvojën perfekte të lojës

Ne kemi ofruar gjithashtu një përvojë të përsosur të lojërave, në mënyrë që të mund të shijoni loj;rat pa u shqetësuar, me paketat e reja Gaming boosters, të disponueshme vetëm në rrjetin optik më superior në Maqedoni!

Verzioni desktop