3x më shumë internet celular për funksionim pa probleme

TARIFAT BUSINESS

Акција

3 herë më shumë internet celular për funksionim të përkryer

Avanconi biznesin tuaj me shërbime celulare të dizajnuara për t'i mbajtur përdoruesit e biznesit në zyrë ose në lëvizje të funksionojnë pa probleme. Zgjidhni Essential ose Standard dhe në periudhën promocionale përfitoni 3 herë më shumë internet celular! Shfrytëzoni përfitimet që vetëm rrjeti më i mirë në Maqedoni mund të garantojë, të konfirmuara nga përdoruesit dhe Ookla, për ngritjen më të lartë të biznesit tuaj.

Dhe mos harroni, aktivizoni përfitimet shtesë sipas nevojave tuaja, të disponueshme çdo muaj pa kompensim shtesë, vetëm përmes aplikacionit Telekom MK.

  • Çmimet pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
Biseda
të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

2 GB 6 GB
internet në rrjetin e shtëpisë

Interneti celular shtesë prej 2 GB mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

4G
599 707
denarë muaj
Asnjë telefon (Traktati 12)
449 589
denarë në muaj

Abonim preferencial me kontratë 12 mujore pa buxhet

Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat dhe SMS mesazhet e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

20 GB 60 GB
internet në rrjetin e shtëpisë

Interneti celular shtesë prej 5 GB mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

5G

Nuk ka tarifë shtesë në periudhën promocionale duke u aktivizuar përmes aplikacionit Telekom MK

Stream On

899 1.061
denarë muaj
Asnjë telefon (Traktati 12)
699 825
denarë në muaj

Abonim preferencial me kontratë 12 mujore pa buxhet

Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat dhe SMS mesazhet e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

PAKUFIZUAR
internet në rrjetin e shtëpisë

Zbatohet një politikë përdorimi i drejtë prej 200 GB. Një shtesë prej 7 GB internet celular mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnje dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Shikoni listën aktuale të çmimeve për më shumë informacion.

5G

Shërbimi është i përfshirë në modelin tarifor

Stream On

50 minuta drejt rrjeteve ndërkombëtare
500 MB internet në roaming
1.299 1.533
denarë muaj
Asnjë telefon (Traktati 12)
999 1.179
denarë në muaj

Abonim preferencial me kontratë 12 mujore pa buxhet

Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat dhe SMS mesazhet e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

PAKUFIZUAR
internet në rrjetin e shtëpisë

Zbatohet një politikë përdorimi i drejtë prej 200 GB. Një shtesë prej 13 GB internet celular mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnje dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Shikoni listën aktuale të çmimeve për më shumë informacion.

5G

Shërbimi është i përfshirë në modelin tarifor

Stream On

100 minuta dhe 50 SMS drejt rrjeteve ndërkombëtare
50 minuta në roaming (hyrëse dhe dalëse)
1 GB internet në roaming
1.999 2.359
denarë muaj
Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat dhe SMS mesazhet e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

PAKUFIZUAR
internet në rrjetin e shtëpisë

Zbatohet një politikë përdorimi i drejtë prej 200 GB. Interneti celular shtesë prej 20 GB mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

5G

Shërbimi është i përfshirë në modelin tarifor

Stream On

200 minuta dhe 100 SMS drejt rrjeteve ndërkombëtare
100 minuta në roaming (hyrëse dhe dalëse)
2 GB internet në roaming
2.999 3.539
denarë muaj

* Telekomi është operator telekomunikacioni me shërbime të cilësisë më të lartë, sipas hulumtimit "Perceptimi i operatorëve telekomunikues në Maqedoninë e Veriut", të realizuar në janar 2022 në RMV, në një mostër përfaqësuese në nivel kombëtar, nga Agjencia e hulumtimit të tregut IPSOS.

Sasia promocionale e internetit celular është e vlefshme për çdo Kontratë 24 të re ose të rinovuar në periudhën promocionale nga 05.09.2023 deri më 04.10.2023 dhe është e vlefshme për 24 muaj.

*Interneti i përfshirë në roaming është i vlefshëm për vendet dhe operatorët nga Ballkani Perëndimor (Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova).

Minutat e përfshira në roaming dhe interneti në internet janë të vlefshme për të njëjtat vende dhe operatorë si për Paketat Business Travel & Surf.

Minutat e përfshira në roaming u referohen thirrjeve hyrëse dhe dalëse në roaming. Pas shfrytëzimit të minutave të përfshira në roaming, trafiku shtesë do të tarifohet me çmime të rregullta.

Pas tejkalimit të internetit të përfshirë në rrjetin vendor, shpejtësia zvogëlohet, por trafiku shtesë nuk tarifohet.

Çmimi për SMS në rrjetet kombëtare për modelin tarifor Business S është 5.4 denarë.

Çmimi i SMS në zonat ndërkombëtare është 6.9 denarë, mesazhi MMS kushton 15 denarë, dhe MMS në zonat ndërkombëtare 35 denarë.

Opsioni Stream On është i përfshirë në parapagesën mujore, por aktivizohet vetëm me kërkesë të përdoruesit.

PËRFITIMET SHTESË janë lehtësisht të disponueshëm për ju që të zgjidhni dhe aktivizoni vetëm përmes aplikacionit Telekom MK, në përputhje me linjën e zgjedhur celulare.

Përfitimet shtesë janë promocionale dhe mund të ndryshojnë në varësi të kushteve dhe ofertave aktuale të tregut. Ato mund të zgjidhen dhe aktivizohen çdo muaj, përmes aplikacionit Telekom MK. Përfitimi shtesë i zgjedhur është i vlefshëm për 30 ditë pas aktivizimit. Pas skadimit të kësaj periudhe, mund të aktivizoni të njëjtën ose të zgjidhni një të re. Më shumë informacion në telekom.mk. Vlejnë për të gjithë përdoruesit e rinj dhe ekzistues të Business dhe Magenta 1 Business.

Verzioni desktop