Tarifa e re Business Professional Biznesi nuk guxon
të ndalet

Internet i pakufizuar 5G
në rrjetin më të mirë.

Со вклучен интернет во роаминг

TARIFAT BUSINESS

Filloni vitin e ri të biznesit me lirinë që i duhet biznesit tuaj për t'u rritur!

Përfitoni nga interneti celular i pakufizuar i përfshirë në abonim dhe vazhdoni të arrini suksese.

  • Çmimet pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
Biseda
të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

1GB
internet në rrjetin e shtëpisë

Interneti celular shtesë prej 1 GB mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

4G
499 589
denarë muaj
Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat dhe SMS mesazhet e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

50 GB
internet në rrjetin e shtëpisë

Interneti celular shtesë prej 4 GB mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

5G

Nuk ka tarifë shtesë në periudhën promocionale duke u aktivizuar përmes aplikacionit Telekom MK

Stream On

799 943
denarë muaj
Asnjë buxhet dhe detyrim kontraktual
649 766
denarë në muaj

Abonim preferencial pa buxhet dhe detyrim kontraktual

Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat dhe SMS mesazhet e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

PAKUFIZUAR
internet në rrjetin e shtëpisë

Zbatohet një politikë përdorimi i drejtë prej 100 GB. Një shtesë prej 6 GB internet celular mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnje dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Shikoni listën aktuale të çmimeve për më shumë informacion.

5G

Shërbimi është i përfshirë në modelin tarifor

Stream On

50 minuta drejt rrjeteve ndërkombëtare
500 MB internet në roaming
1.199 1.415
denarë muaj
Asnjë buxhet dhe detyrim kontraktual
949 1.120
denarë në muaj

Abonim preferencial pa buxhet dhe detyrim kontraktual

Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat dhe SMS mesazhet e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

PAKUFIZUAR
internet në rrjetin e shtëpisë

Zbatohet një politikë përdorimi i drejtë prej 100 GB. Një shtesë prej 10 GB internet celular mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnje dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Shikoni listën aktuale të çmimeve për më shumë informacion.

5G

Shërbimi është i përfshirë në modelin tarifor

Stream On

100 minuta dhe 50 SMS drejt rrjeteve ndërkombëtare
50 minuta në roaming (hyrëse dhe dalëse)
1 GB internet në roaming
1.999 2.359
denarë muaj
Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat dhe SMS mesazhet e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

PAKUFIZUAR
internet në rrjetin e shtëpisë

Zbatohet një politikë përdorimi i drejtë prej 100 GB. Interneti celular shtesë prej 16 GB mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

5G

Shërbimi është i përfshirë në modelin tarifor

Stream On

200 minuta dhe 100 SMS drejt rrjeteve ndërkombëtare
100 minuta në roaming (hyrëse dhe dalëse)
2 GB internet në roaming
2.999 3.539
denarë muaj

Telekomi është operator telekomunikacioni me shërbime të cilësisë më të lartë, sipas hulumtimit "Perceptimi i operatorëve telekomunikues në Maqedoninë e Veriut", të realizuar në janar 2022 në RMV, në një mostër përfaqësuese në nivel kombëtar, nga Agjencia e hulumtimit të tregut IPSOS.

Përfitimet e treguara janë të vlefshme për çdo Kontratë të re ose të rinovuar 24 në periudhën promovuese.
*Interneti i përfshirë në roaming është i vlefshëm për vendet dhe operatorët nga Ballkani Perëndimor (Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova).

Minutat e përfshira në roaming dhe interneti në internet janë të vlefshme për të njëjtat vende dhe operatorë si për Paketat Business Travel & Surf.

Minutat e përfshira në roaming u referohen thirrjeve hyrëse dhe dalëse në roaming. Pas shfrytëzimit të minutave të përfshira në roaming, trafiku shtesë do të tarifohet me çmime të rregullta.

Pas tejkalimit të internetit të përfshirë në rrjetin vendor, shpejtësia zvogëlohet, por trafiku shtesë nuk tarifohet.

Çmimi për SMS në rrjetet kombëtare për modelin tarifor Business S është 5.4 denarë.

Çmimi i SMS në zonat ndërkombëtare është 6.9 denarë, mesazhi MMS kushton 15 denarë, dhe MMS në zonat ndërkombëtare 35 denarë.

Opsioni Stream On është i përfshirë në parapagesën mujore, por aktivizohet vetëm me kërkesë të përdoruesit.

PËRFITIMET SHTESË janë lehtësisht të disponueshëm për ju që të zgjidhni dhe aktivizoni vetëm përmes aplikacionit Telekom MK, në përputhje me linjën e zgjedhur celulare.