TARIFAT BUSINESS

Ofertë e mahnitshme! Vetëm me Business L ju merrni deri në 100 GB internet celular çdo muaj, të përfshirë në parapagesë.

Të gjitha tarifat Business me përfitime të pasuruara për komunikim më të mirë, më të shpejtë dhe më të sigurt të biznesit, brenda dhe jashtë vendit.

  • Çmimet pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
Biseda
të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

2 GB 1GB

Interneti celular shtesë prej 1 GB mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

4G
499 589
denarë muaj
Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat dhe SMS mesazhet e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

30 GB 10 GB

Interneti celular shtesë prej 3 GB mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

4G

Stream On

500 MB internet në roaming drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor*
799 943
denarë muaj
Asnjë buxhet dhe detyrim kontraktual
649 766
denarë në muaj

Abonim preferencial pa buxhet dhe detyrim kontraktual

Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat dhe SMS mesazhet e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

100 GB 20 GB

Interneti celular shtesë prej 5 GB mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

4G

Stream On

50 minuta drejt rrjeteve ndërkombëtare
1 GB internet në roaming drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor*
1.199 1.415
denarë muaj
Asnjë buxhet dhe detyrim kontraktual
949 1.120
denarë në muaj

Abonim preferencial pa buxhet dhe detyrim kontraktual

Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat dhe SMS mesazhet e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

100 GB 30 GB

Interneti celular shtesë prej 9 GB mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

4G

Stream On

100 minuta dhe 50 SMS drejt rrjeteve ndërkombëtare
50 minuta në roaming (hyrëse dhe dalëse)
500 MB internet në roaming
2 GB internet në roaming drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor*
1.999 2.359
denarë muaj
Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat dhe SMS mesazhet e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

100 GB 30 GB

Interneti celular shtesë prej 13 GB mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

4G

Stream On

200 minuta dhe 100 SMS drejt rrjeteve ndërkombëtare
100 minuta në roaming (hyrëse dhe dalëse)
1 GB internet në roaming
3 GB internet në roaming drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor*
2.999 3.539
denarë muaj

Përfitimet e treguara janë të vlefshme për çdo Kontratë të re ose të rinovuar 24 në periudhën promovuese.
*Interneti i përfshirë në roaming është i vlefshëm për vendet dhe operatorët nga Ballkani Perëndimor (Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova).

Minutat e përfshira në roaming dhe interneti në internet janë të vlefshme për të njëjtat vende dhe operatorë si për Paketat Business Travel & Surf.

Minutat e përfshira në roaming u referohen thirrjeve hyrëse dhe dalëse në roaming. Pas shfrytëzimit të minutave të përfshira në roaming, trafiku shtesë do të tarifohet me çmime të rregullta.

Pas tejkalimit të internetit të përfshirë në rrjetin vendor, shpejtësia zvogëlohet, por trafiku shtesë nuk tarifohet.

Çmimi për SMS në rrjetet kombëtare për modelin tarifor Business S është 5.4 denarë.

Çmimi i SMS në zonat ndërkombëtare është 6.9 denarë, mesazhi MMS kushton 15 denarë, dhe MMS në zonat ndërkombëtare 35 denarë.

Opsioni Stream On është i përfshirë në parapagesën mujore, por aktivizohet vetëm me kërkesë të përdoruesit.

PËRFITIMET SHTESË janë lehtësisht të disponueshëm për ju që të zgjidhni dhe aktivizoni vetëm përmes aplikacionit Telekom MK, në përputhje me linjën e zgjedhur celulare.