PROMOCION QË NUK DUHET HUMBUR!

Më shumë internet celular për të gjithë përdoruesit afaristë.

TARIFAT BUSINESS

Të gjitha tarifat Business me më tepër përfitime për një komunikim më të mirë, më të shpejtë dhe më të sigurt afarist, brenda dhe jashtë vendit.

Bëni një hap të sigurt drejt digjitalizimit të biznesit tuaj, nënshkruani një të ri ose rinovoni kontratën tuaj aktuale 24-mujore dhe përfitoni nga buxhetet në rritje për të blerë pajisje nga oferta e pasur.

  • Çmimet pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
Biseda
të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore
2 GB 1GB
4G
499 589
denarë muaj
Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore
30 GB 10 GB
4G

Stream On

500 MB internet në roaming drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor*
799 943
denarë muaj
Asnjë buxhet dhe detyrim kontraktual
649 766
denarë në muaj

Abonim preferencial pa buxhet dhe detyrim kontraktual

Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore
50 GB 20 GB
4G

Stream On

50 minuta drejt rrjeteve ndërkombëtare
1 GB internet në roaming drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor*
1.199 1.415
denarë muaj
Asnjë buxhet dhe detyrim kontraktual
949 1.120
denarë në muaj

Abonim preferencial pa buxhet dhe detyrim kontraktual

Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt drejt të gjithë rrjeteve vendore
60 GB 30 GB
4G

Stream On

100 minuta dhe 50 SMS drejt rrjeteve ndërkombëtare
50 minuta në roaming (hyrëse dhe dalëse)
500 MB internet në roaming
2 GB internet në roaming drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor*
1.999 2.359
denarë muaj
Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore
60 GB 30 GB
4G

Stream On

200 minuta dhe 100 SMS drejt rrjeteve ndërkombëtare
100 minuta në roaming (hyrëse dhe dalëse)
1 GB internet në roaming
3 GB internet në roaming drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor*
2.999 3.539
denarë muaj

Sasitë e shfaqura të internetit në rrjetin vendor dhe internetit në roaming janë të vlefshme për çdo Kontratë 24 të re ose të rinovuar gjatë periudhës promocionale. Promocioni zgjat deri më 31 korrik 2021.
*Interneti i përfshirë në roaming është i vlefshëm për vendet dhe operatorët nga Ballkani Perëndimor (Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova).

Minutat e përfshira në roaming dhe interneti në internet janë të vlefshme për të njëjtat vende dhe operatorë si për Paketat Business Travel & Surf.

Minutat e përfshira në roaming u referohen thirrjeve hyrëse dhe dalëse në roaming. Pas shfrytëzimit të minutave të përfshira në roaming, trafiku shtesë do të tarifohet me çmime të rregullta.

Pas tejkalimit të internetit të përfshirë në rrjetin vendor, shpejtësia zvogëlohet, por trafiku shtesë nuk tarifohet.

Çmimi për SMS në rrjetet kombëtare për modelin tarifor Business S është 5.4 denarë.

Çmimi i SMS në zonat ndërkombëtare është 6.9 denarë, mesazhi MMS kushton 15 denarë, dhe MMS në zonat ndërkombëtare 35 denarë.

Opsioni Stream On është i përfshirë në parapagesën mujore, por aktivizohet vetëm me kërkesë të përdoruesit.

PËRFITIMET SHTESË janë lehtësisht të disponueshëm për ju që të zgjidhni dhe aktivizoni vetëm përmes aplikacionit Telekom MK, në përputhje me linjën e zgjedhur celulare.