Tarifat Business

Tarifat Business ju mundësojnë komunkim të lirshëm dhe të pakufizuar drejt të gjitha rrjetave mobile dhe fikse të vendit.

Përfundoni punët shpejt dhe në mënyrë efikase edhe kur jeni jashtë zyrës suaj me tre herë më tepër 4G internet super të shpejtë në të gjitha tarifat.


  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
Tarifat Business Business S Business M Business L Business XL Business XXL
Parapagesa mujore 399 den.471 den. 699 den.825 den. 1.199 den.1.415 den. 1.999 den.2.359 den. 2.999 den.3.539 den.
Minuta drejt Telekom Pakufizuar Pakufizuar Pakufizuar Pakufizuar Pakufizuar
Minuta drejt rrjetave
të tjera nacionale
/
SMS porosi drejt të gjithë
rrjetave nacionale të vendit
/ / Pakufizuar Pakufizuar Pakufizuar
Minuta drejt rrjetave
ndërkombëtare
/ / / 100 200
SMS porosi drejt rrjetave
ndërkombëtare
/ / / 50 100
Minuta roaming (hyrëse
dhe dalëse) 1
/ / / 50 100
4G internet mobil në
rrjetat nacionale2
300 MB 900 MB 2 GB 6 GB 5 GB 15 GB 10 GB 30 GB 10 GB 30 GB

Oferta për 3X më tepër internet vlen për të gjithë abonentët e rinj dhe ata ekzistues në Business që do të nënshkruajnë kontratë për 24 muaj gjatë periudhës promocionale.

Çmimi drejt rrjetave të tjera nacionale për modelin tarifor Business S është 5,4 denarë6,4 denarë me interval të tarifimit në një minutë.

Çmimi për SMS porosi në rrjetat nacionale për modelet tarifore Business S është 5,4 denarë6,4 denarë dhe 4,9 denarë5,8 denarë për Business М.

Çmimi i SMS porosisë drejt zonave ndërkombëtare është 6,9 denarë8,1 denarë, ММS porosi kushton 15 denarë17,7 denarë, kurse ММS porosi drejt zonave ndërkombëtare 35 denarë41,3 denarë.

Çmimet për thirrje ndërkombëtare

1Minutat e përfshira në roaming vlejnë për thirrjet hyrëse dhe dalëse për Serbi, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Mal të Zi.

2 Pas tejkalimit të internetit të përfshirë, shpejtësia reduktohet, por trafiku shtesë nuk faturohet.

pageArea reserved, leave empty!!!