TARIFAT BUSINESS

NEVOJAT TUAJA, PRIORITETI
YNЁ GJITHMONЁ!

Rritje e trafikut të internetit në të gjitha Business tarifat për biznes komunikim më të mirë, më të shpejtë dhe më të sigurt dhe kontroll të plotë të shpenzimeve tuaja. Hapi i parë për dixhitalizimin e biznesit tuaj është të lidhni një kontratë të re ose duke ripёrtёrirё kontratёn aktuale nё 24 muaj, me tё cilёn rrisni buxhetin tuaj për blerjen e pajisjeve nga oferta e zgjeruar e pajisjeve në dispozicion.

Për biznes komunikim tё internetit më konstruktiv dhe mё të suksesshëm - kudo dhe gjithmonë.

Makedonski Telekom, partneri Juaj i vërtetë në transformimin dixhital të biznesit tuaj.

  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
Tarifat Business Business S Business M Business L Business XL Business XXL
Parapagesa mujore 399 den.471 den. 699 den.825 den. 1.199 den. 1.415 den. 1.999 den.2.359 den. 2.999 den.3.539 den.
Minuta drejt Telekom Pakufizuar Pakufizuar Pakufizuar Pakufizuar Pakufizuar
Minuta drejt rrjetave
të tjera nacionale
/
SMS porosi drejt të gjithë
rrjetave nacionale
/ / Pakufizuar Pakufizuar Pakufizuar
Minuta drejt rrjetave
ndërkombëtare
/ / / 100 200
SMS porosi drejt rrjetave
ndërkombëtare
/ / / 50 100
Minuta roaming (hyrëse
dhe dalëse) 1
/ / / 50 100
4G internet mobil në
rrjetat nacionale2
500 MB 1 GB 5 GB 10 GB 10 GB 20 GB 20 GB 30 GB 20 GB 30 GB

Opsioni Stream On për vetëm 99 den. në Business M

Çmimet për thirrje ndërkombëtare

1Minutat e përfshirë në roaming janë të vlefshme për të njëjtat shtete dhe operatorë si në Business Travel & Surf.

Minutat e përfshirë vlejnë për thirrjet hyrëse dhe thirrjet dalëse në roaming. Pas shfrytëzimit të minutave në roaming, trafiku plotësuese do të faturohet sipas çmimeve të rregullta.

2Pas shfrytëzimit të internetit të përfshirë, ulet shpejtësia e internetit, por trafiku shtesë nuk paguhet.

Çmimi drejt rrjeteve të tjera kombëtare për modelin tarifor Business S është 5,4 denarë me interval tarifimi në një minutë.

Çmimi për SMS porosi në rrjetet nacionale për modelet tarifore të Business S është 5.4 denarë dhe 4.9 denarë për Business M.

Çmimi i SMS porosisё drejt zonave ndërkombëtare është 6.9 denarë, MMS porosia kushton 15 denarë, ndёrsa MMS drejt zonave ndërkombëtare 35 denarë.

pageArea reserved, leave empty!!!