Tarifat Business

ZGJIDHNI SHËRBIME SHTESË PËR BIZNESIN TUAJ DHE
SHFRYTËZONI LEVËRDITË E DIGJITALIZIMIT

Zgjidhni shërbime shtesë për transformim digjital më të sukesshëm të biznesit tuaj. Duke zgjedhur fleet management, office 365 ose web hosting tash fitoni edhe buxhet të cilin mund ta shfrytëzoni në mënyrë fkelsibile, për furnizim me smartfon, kompjuter ose llaptop por edhe për pajisje lidhur me shërbimin e zgjedhur digjital.

  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
Tarifat Business Business S Business M Business L Business XL Business XXL
Parapagesa mujore 399 den.471 den. 699 den.825 den. 1.199 den.1.415 den. 1.999 den.2.359 den. 2.999 den.3.539 den.
Minuta drejt Telekom Pakufizuar Pakufizuar Pakufizuar Pakufizuar Pakufizuar
Minuta drejt rrjetave
të tjera nacionale
/
SMS porosi drejt të gjithë
rrjetave nacionale të vendit
/ / Pakufizuar Pakufizuar Pakufizuar
Minuta drejt rrjetave
ndërkombëtare
/ / / 100 200
SMS porosi drejt rrjetave
ndërkombëtare
/ / / 50 100
Minuta roaming (hyrëse
dhe dalëse) 1
/ / / 50 100
Internet në roaming 1 / / 300 MB 500 MB 500 MB
4G internet mobil në
rrjetat nacionale2
500 MB 5 GB 10 GB 20 GB 20 GB

Oferta promocionale afariste vlen për të gjithë abonentët e rinj dhe ata ekzistues në Business që do të nënshkruajnë kontratë në 24 muaj gjatë periudhës promocionale.

Çmimet për thirrje ndërkombëtare

1Internet trafiku i përfshirë në roaming dhe minutat e përfshira në roaming janë të vlefshme për shtetet dhe operatorët e njëjtë si në Business Travel & Surf.

Minutat e përfshira kanë të bëjnë me thirrje ardhëse, dalëse në roaming. Pas shfrytëzimit të minutave në roaming, trafiku shtesë do të faturohet sipas çmimeve të rregullta.

Pas shfrytëzimit të internet trafikut, abonenti është i mbrojtur nga shpenzimet e paparashikuara sepse qasja në internet bllokohet deri në fund të muajit. Për shfrytëzimin e mëtejmë të internetit në roaming, abonenti duhet të aktivizojë pakon Business Travel &Surf.


2Pas shfrytëzimit të internetit të përfshirë, shpejtësia ulet, por trafiku shtesë nuk faturohet. Çmimi drejt rrjetave të tjera nacionale për modelin tarifor Business S është 5,4 denarë me interval tarifimi në një minutë.

Çmimi për SMS porosi në rrjetat nacionale për modelet tarifore Business S është 5,4 denarë dhe 4,9 denarë për Business М.

Çmimi i SMS porosisë drejt zonave ndërkombëtare është 6,9 denarë, ММS porosisë 15 denarë, kurse ММS drejt zonave ndërkombëtare 35 denarë.

pageArea reserved, leave empty!!!