Për biznesin më të
suksesshëm edhe këtë verë.

Më shumë internet në Business.

Јунска промоција

TARIFAT BUSINESS

Shërbimet e Internetit celular për përdoruesit e biznesit ju ofrojnë përfitime të shkëlqyera për funksionim pa probleme, kudo që të jeni. Zgjidhni paketën që i përshtatet më së miri nevojave tuaja dhe keni komunikim dhe lidhje të përsosur biznesi që i ofron vetëm rrjeti më i mirë në Maqedoni.

Mos e humbisni ofertën verore me më shumë internet!
Zgjidhni tarifën Standard dhe merrni 100 GB internet celular.

Përfitoni nga promocioni ynë për tarifat Business dhe bëni biznesin tuaj këtë verë – biznes të suksesshëm duke përdorur lirinë për komunikimet tuaja të biznesit, gjithmonë dhe nga kudo.

  • Çmimet pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
Biseda
të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

4 GB
internet në rrjetin e shtëpisë

Interneti celular shtesë prej 2 GB mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

5G

Shërbimi është i përfshirë në modelin tarifor.

599 707
denarë muaj
Asnjë telefon (Traktati 12)
449 589
denarë në muaj

Abonim preferencial me kontratë 12 mujore pa buxhet

Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat dhe SMS mesazhet e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

40 GB
internet në rrjetin e shtëpisë

Interneti celular shtesë prej 6 GB mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

5G

Shërbimi është i përfshirë në modelin tarifor.

Stream On

Promo
899 1.061
denarë muaj
Asnjë telefon (Traktati 12)
699 825
denarë në muaj

Abonim preferencial me kontratë 12 mujore pa buxhet

Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat dhe SMS mesazhet e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

PAKUFIZUAR
internet në rrjetin e shtëpisë

Një shtesë prej 10 GB internet celular mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnje dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Shikoni listën aktuale të çmimeve për më shumë informacion.

5G

Shërbimi është i përfshirë në modelin tarifor

Stream On

50 minuta drejt rrjeteve ndërkombëtare
500 MB internet në roaming
1.299 1.533
denarë muaj
Asnjë telefon (Traktati 12)
999 1.179
denarë në muaj

Abonim preferencial me kontratë 12 mujore pa buxhet

Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat dhe SMS mesazhet e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

PAKUFIZUAR
internet në rrjetin e shtëpisë

Një shtesë prej 18 GB internet celular mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnje dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Shikoni listën aktuale të çmimeve për më shumë informacion.

5G

Shërbimi është i përfshirë në modelin tarifor

Stream On

100 minuta dhe 50 SMS drejt rrjeteve ndërkombëtare
50 minuta në roaming (hyrëse dhe dalëse)
1 GB internet në roaming
1.999 2.359
denarë muaj
Biseda
dhe SMS të pakufizuara drejt të gjithë rrjeteve vendore

Minutat dhe SMS mesazhet e përfshira mund të përdoren në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

PAKUFIZUAR
internet në rrjetin e shtëpisë

Interneti celular shtesë prej 25 GB mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë). Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

5G

Shërbimi është i përfshirë në modelin tarifor

Stream On

200 minuta dhe 100 SMS drejt rrjeteve ndërkombëtare
100 minuta në roaming (hyrëse dhe dalëse)
2 GB internet në roaming
2.999 3.539
denarë muaj

Elementet promocionale janë të vlefshme për çdo Marrëveshje të re ose të rinovuar 24 në periudhën promocionale nga 11.06.2024 deri më 15.07.2024 dhe është e vlefshme për 24 muaj.

* Telekomi është operator telekomunikacioni me shërbime të cilësisë më të lartë, sipas hulumtimit "Perceptimi i operatorëve telekomunikues në Maqedoninë e Veriut", të realizuar në janar 2022 në RMV, në një mostër përfaqësuese në nivel kombëtar, nga Agjencia e hulumtimit të tregut IPSOS.

*Interneti i përfshirë në roaming është i vlefshëm për vendet dhe operatorët nga Ballkani Perëndimor (Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova).

Minutat e përfshira në roaming u referohen thirrjeve hyrëse dhe dalëse në roaming. Pas shfrytëzimit të minutave të përfshira në roaming, trafiku shtesë do të tarifohet me çmime të rregullta.

Pas tejkalimit të internetit të përfshirë në rrjetin vendor, shpejtësia zvogëlohet, por trafiku shtesë nuk tarifohet.

Çmimi për SMS në rrjetet kombëtare për modelin tarifor Business S është 5.4 denarë.

Çmimi i SMS në zonat ndërkombëtare është 6.9 denarë, mesazhi MMS kushton 15 denarë, dhe MMS në zonat ndërkombëtare 35 denarë.

Opsioni Stream On është i përfshirë në parapagesën mujore, por aktivizohet vetëm me kërkesë të përdoruesit.

PËRFITIMET SHTESË janë lehtësisht të disponueshëm për ju që të zgjidhni dhe aktivizoni vetëm përmes aplikacionit Telekom MK, në përputhje me linjën e zgjedhur celulare.

Përfitimet shtesë janë promocionale dhe mund të ndryshojnë në varësi të kushteve dhe ofertave aktuale të tregut. Ato mund të zgjidhen dhe aktivizohen çdo muaj, përmes aplikacionit Telekom MK. Përfitimi shtesë i zgjedhur është i vlefshëm për 30 ditë pas aktivizimit. Pas skadimit të kësaj periudhe, mund të aktivizoni të njëjtën ose të zgjidhni një të re. Më shumë informacion në telekom.mk. Vlejnë për të gjithë përdoruesit e rinj dhe ekzistues të Business dhe Magenta 1 Business.

Verzioni desktop