Për digjitalizim të plotë të proceseve të biznesit tuaj

Digitaliziraj delovni procesi

Licencat e Pantheon Cloud marrin vlerë të shtuar.

Nga data 1 korrik 2024, licencat e Pantheon Cloud do të përfshijnë shërbimin eDokumentacion, me të cilin të gjithë përdoruesit e këtyre licencave do të marrin 100 MB hapësirë në disk për ruajtjen e dokumenteve, pa tarifë mujore.

Risi

PANTHEON CLOUD

Çfarë është Pantheon Cloud?

Pantheon Cloud është një zgjidhje e avancuar softuerike e bazuar në Telekom Cloud që mbulon të gjitha proceset e biznesit: nga porositë dhe faturimet, kontabiliteti dhe lista e pagave, deri te menaxhimi i prodhimit dhe analitika e biznesit. I destinuar për të gjitha kompanitë e çdo veprimtarie. I përshtatshëm si për zyrat e kontabilitetit ashtu edhe për klientët e tyre, duke i lejuar ata të punojnë në të njëjtën kohë dhe të shkëmbejnë automatikisht të dhëna, duke kursyer kohë dhe duke ulur kostot.

e-smetkovodstvo

Operacionet e e-kontabilitetit të kompanive dhe zyrave të kontabilitetit

delovna analitika

Analitikë afariste

biznis intelegencija

Biznes intelegjinecë – planifikim (buxhetim), raporte dhe analiza

Kujt i shërben?

Pantheon Cloud është zhvilluar për t'iu përshtatur të gjitha kompanive, pavarësisht nga madhësia ose aktiviteti i tyre, dhe ofron zgjidhje të përshtatshme për:

 • kompanitë e vogla me kontabilitet të jashtëm, si kompani tregtare dhe shërbimesh, për krijimin e lehtë të dokumenteve financiare, ruajtjen dhe menaxhimin e tyre;
 • tregti me pakicë dhe shumicë, ku ofron mbulim të plotë të proceseve, me mundësinë e lidhjes me POS dhe kasë fiskale, monitorim të proceset e porositjes dhe dorëzimit, integrimi me e-dyqanin dhe magazinat, përgatitja e dokumenteve, informacioni për klientët, listat e çmimeve, si dhe rishikimet e shitjeve;
 • kompanitë e mëdha, duke përfshirë një modul të inteligjencës së biznesit për planifikim, raporte dhe analiza, një mjet analize procesi që synon menaxherët dhe pronarët;
 • zyrat e kontabilitetit, me një zgjidhje që u lejon atyre të kenë akses në softuerin e përdoruesit dhe të përdorin të njëjtën bazë të dhënash, për shkarkim dhe postim automatik. të dokumenteve, përgatitjen e raporteve dhe bilanceve, plotësimin dhe dorëzimin e deklaratës së TVSH-së, llogaritjen e pagave, operacionet materiale etj.;
 • institucionet publike, me një zgjidhje të përshtatur për nevojat e tyre, me një plan kontabël të thjeshtë, bilanc dhe mbajtjen e të dhënave;
 • kompanitë prodhuese, me një zgjidhje për monitorimin dhe menaxhimin e të gjitha proceseve të prodhimit, menaxhimin e depove, inventarin dhe doganën, operacionet financiare dhe kontabël dhe llogaritjet, shërbimet e shërbimit, urdhrat e udhëtimit, operacionet e personelit, etj.

Përfitimet

avtomatizacija

AUTOMATIZIM

I gjithë operacioni dhe punët janë në një vend. Dokumentet futen në sistem një herë dhe përpunohen pa u ritranskriptuar. Më shumë kohë për konsultime dhe analiza. Qasje e thjeshtë dhe e shpejtë nëpërmjet internetit nga kudo dhe në çdo kohë.

zakonska usoglasenost

PËRPUTHSHMËRI ME LIGJET NË FUQI

Softuer i avancuar ERP, i përditësuar sipas legjislacionit më të fundit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu në dispozicion në disa lokalizime të ndryshme legjislative dhe gjuhësore nga Evropa Juglindore, të cilat mund të kombinohen për nevojat e kompanive.

sigurnost

SIGURI

Infrastrukturë redundante harduerike e instaluar në qendrën e të dhënave plotësisht të pajisur dhe të mbrojtur të Makedonski Telekom, me sistemet dhe procedurat më moderne për mirëmbajtje dhe kopje rezervë (back up) të bazës së të dhënave.

zashteda

KURSIM

Pa investime në infrastrukturë dhe softuer, ju paguani vetëm një tarifë mujore sipas llojit të zgjedhur të licencës. Kursim të kohës dhe shpenzimeve të udhëtimit.

Shërbimet

Duke filluar nga data 1 korrik 2024, për shërbimin Pantheon Cloud, do të vlejnë çmimet e reja. Çmimet mund t'i shikoni në këtë.

 • Çmimet pa TVSH
 • Çmimet me TVSH

Arkë

Porosi

Operacione elektronike online

Lëshimi dhe marrja e faturave

Porositë e udhëtimit

Inventarët dhe magazinat

Të dhënat bazë të personelit

Konfirmimi tatimor i faturave

Llogaritja e TVSH-së

Puna me vendet e huaja

Kontabiliteti

Mjetet bazë

Servisimi

Paga personale

Të dhënat e avancuara të personelit

Prodhimi primar

Urdhrat bazë të punës

BI – panelet bazë të kontrollit

BI – pultet bazë sipas nevojës

BI – analiza, raporte, planifikime

Prodhimi

Hapësira në disk

Çmimi për licencë
(abonimi mujor)

E-kontabilitet

Web Light

500MB
924 1.090
den.

Të shkëlqyeshme për biznese të vogla

LX

LT/LT3

i

Licenca e rrjetit (deri në 3 licenca, çmimi për licencë)

500MB
619 730
den.
500/750MB
1.859 2.194
den.

Të përshtatura për shitje me pakicë

RT

RE

250MB
929 1.096
den.
500MB
1.489 1.797
den.

Biznese të mëdha

SE

500MB
2.289 2.701
den.

Institucione publike

GE

500MB
2.289 2.701
den.

Biznese të mëdha dhe kontabilitet

ME

1.000MB
2.479 2.925
den.

Prodhimtari

MF

1.000MB
3.529 4.164
den.

Instalimi dhe konfigurimi fillestar i Pantheon Cloud nuk përfshihet në çmimin e shërbimit. Instalimi dhe konfigurimi fillestar paguhet një herë me fillimin e përdorimit të shërbimit.

Mbështetja e shërbimit nuk përfshihet në çmim. Ekziston një mundësi për një tarifë shtesë mujore të mbështetjes për shërbimin.

 • Çmimet pa TVSH
 • Çmimet me TVSH

Hapësirë shtesë për
ruajtjen e të dhënave

1x1 GB

149 176
denarë muaj
Pantheon cloud Paketa abonim 10GB 50GB 50GB
eDokumentacion
614 725
denarë muaj
180 212
denarë muaj
614 725
denarë muaj
1.110 1.310
denarë muaj
eBackUp
/ /
180 212
denarë muaj
614 725
denarë muaj
1.110 1.310
denarë muaj

Автоматска оперативна контрола

Автоматизација на брзината на возилата преку креирање сопствени географски региони на мапа и автоматска контрола на брзината во рамките на овие региони со различни лимити на брзината. Кога брзината е надмината, системот ви праќа аларми и креира извештаи.

Автоматизација на контрола на работно време преку поставување правила за возилата во рамките на работното време/надвор од него или за време на викенд.

Автоматизација на дозволени места на посета и контрола на ноќно паркирање преку креирање специфични географски региони (ваши места за продажба, магацини, бензински станици, места за дистрибуција на стока итн.) со правила за влез, излез, стопирања во рамките на овие региони. Притоа, системот ви праќа аларми при прекршување на правилата и креира извештаи.

Интернет (GPRS) сообраќајот во национална мрежа потребен за нормално функционирање на услугата е вклучен во претплатата;

За да се користи Fleet Management услугата, потребна е специјална хардверска единица која се инсталира во возилото/возилата на корисникот.

Hapësira shtesë në disk për ruajtjen e të dhënave dhe dokumentacionin elektronik janë shërbime shtesë që zbatohen për licencat standarde të Pantheon Cloud dhe licencat Pantheon Web Light.

eBackup është një shërbim shtesë në ofertën tonë që i referohet licencave të Pantheon që mbahen në nivel lokal nga përdoruesi.

Më shumë info për Pantheon Cloud

Pyetje dhe përgjigje

Jo, kontrata është për një afat të pacaktuar me mundësi zgjidhjeje në çdo kohë.

Vetëm ju keni akses në bazën e të dhënave me një emër përdoruesi dhe fjalëkalim që vetëm ju e dini.

 • Regjistrim i shpejtë pa hyrje të dyfishta Me Pantheon Cloud, ju mund të rezervoni automatikisht faturat e pranuara dhe të lëshuara, llogaritjen e TVSH-së, pagat, porositë e udhëtimit dhe të ardhura të tjera personale, prodhimin dhe përdorimin e pasurive materiale. Në të njëjtën kohë, numri i gabimeve gjatë futjes së të dhënave reduktohet në minimumin e mundshëm
 • Rregullimi ligjor dhe pajtueshmëria me standardet ndërkombëtare Përmirësimi i programit kryhet në rast të ndryshimeve të rëndësishme në ligj, të cilat transmetohen automatikisht te të gjithë përdoruesit nëpërmjet internetit. Kështu, shërbimi i kontabilitetit funksionon gjithmonë në përputhje me rregulloret ligjore.
 • Pantheon Cloud mundëson dërgimin elektronik të të gjitha formularëve përkatës tek institucionet kompetente shtetërore, kështu që dokumentet e skanuara mund të shkëmbehen shpejt me klientin.
 • Analitikë biznesi Me analitikën e biznesit, një kontabilist mund t'u ofrojë klientëve të tyre këshilla biznesi. Në këtë mënyrë kapërcehet kuadri i kontabilitetit "klasik" dhe bëhet bashkëpunëtor i jashtëm në kompaninë e klientit të tij..
 • Stabiliteti dhe besueshmëria vijnë në radhë të parë. Ju nuk keni më nevojë të shqetësoheni nëse programi juaj i kontabilitetit do të funksionojë siç duhet dhe nëse regjistrimet do të mbeten në bazën e të dhënave.

Kontabiliteti ka aftësinë të gjenerojë raportet e biznesit, të cilat eksportohen nga Pantheon Cloud në PDF, Excel, Word ose përmes postës elektronike. Në mënyrë që klienti të jetë i përditësuar me gjithçka që po ndodh me financat e tij.

Data Lab
Verzioni desktop