percentage icon

Ktheni telefonin tuaj të vjetër celular dhe fitoni zbritje për smartfonin tuaj të ri Samsung S24 dhe telefonin T Phone 5G

Të gjithë abonuesit privatë ekzistues dhe të rinj me postpejd që do të lënë pajisjen e vjetër dhe zgjedhin smartfon nga seria Samsung S24, përkatësisht Samsung S24, Samsung S24 + apo Samsung S24 Ultra do të përfitojnë "Samsung Eko zbritje" promocionale prej 3.000 denarësh. Promocioni do të jetë i vlefshëm në periudhën prej datës 07.02. deri më 15.03.2024, ndërsa dita e fundit për dhënien dhe shfrytëzimin e "Samsung Eko zbritjes" është 15.03.2024.
Nëse abonuesit zgjedhin T Phone 5G, T Phone Pro 5G ose T Tablet dhe lënë një pajisje të vjetër, automatikisht do t'u jepet zbritje prej 1.000 denarësh.

Së bashku për mbrojtjen e mjedisit jetësor

Ndryshimet klimatike prekin të gjithë botën dhe ne kemi një përgjegjësi të përbashkët për të reduktuar ndikimin negativ në natyrë. Le të veprojmë tani dhe të bëjmë një ndryshim për një të ardhme më të mirë për të gjithë, me ju, abonuesit tanë, si partnerë në arritjen e qëllimit të përbashkët - një mjedis jetësor më të pastër.

Prandaj, në Ditën globale të riciklimit – 18 Mars, ne filluam një iniciativë për të ricikluar celularët e vjetër.
Në të gjitha dyqanet tona, në partneritet me “Zero Mbetje”, do të mbledhim celularë të vjetër për të përmirësuar së bashku me ju procesin e reduktimit të mbetjeve elektronike.

Nisma "Eko zbritje" është shprehje e përkushtimit të Telekomit, si një kompani e ndërgjegjshme për mjedisin, për të kontribuar në uljen e ndikimit të dëmshëm në natyrë dhe krijimin e një mjedisi jetësor më të shëndetshëm. Kjo nismë mban vulën e cilësisë, përgjegjësisë dhe qëndrueshmërisë #GreenMagenta

Green Magenta

Kushtet dhe përfitimet

Për kë vlen zbritja Eko
Promocioni "Eko zbritje" vlen për të gjithë abonuesit privatë ekzistues dhe të rinj me kontratë. Zbritja nga ky promovim mund të përdoret vetëm për blerjen e një T Phone të ri 5G, T Phone Pro 5G, T Tablet T duke lidhur një kontratë të re ose duke e rinovuar atë në Besnik 24 ose me Buxhetin familjar, brenda një periudhe 90 ditore nga dita e kthimit të pajisjes së vjetër. Zbritja Eko vlen edhe për abonuesit që kanë një kontratë aktive të buxhetit familjar në momentin e porositjes së pajisjes së re.

icon eco

Me promocionin "Samsung Eko zbritje", e plotësojmë procesin tashmë ekzistues të kthimit të celularëve të vjetër në këmbim të një zbritjeje që mund të përdoret vetëm për blerjen e një celulari të ri duke lidhur një kontratë të re ose duke e rinovuar atë në Besnik 24 ose me Buxhetin familjar

Periudha e vlaliditetit

Zbritja eko është e vlefshme për 90 ditë nga dita e kthimit të pajisjes së vjetër.
Zbritja Eko mund të shfrytëzohet nga një abonues vetëm një herë në periudhë prej 18 muajsh.
Zbritja Samsung Eko do të jetë e vlefshme në periudhën prej datës 07.02. deri me 15.03.2024. Dita e fundit e ndarjes dhe shfrytëzimit është 15.03.2024.

Mënyra e aktivizimit:

Zbritja Eko dhe zbritja Samsung Eko aktivizohen automatikisht kur blini një smartfon të ri. Për një linjë jepet vetëm një zbritje Eko.
Zbritja Eko Samsung jepet në nivelin Custcode, që do të thotë se pavarësisht se sa linja i ka abonuesi i një Custcode, ai mund të përfitojë vetëm një zbritje Samsung Eko.

Si ta kontrolloni statusin e Eko-zbritjes tuaj

Në aplikacionin Telekom MK, mundësia e përdorimit të Eko-zbritjes do të jetë e dukshme në formë baneri deri në fund të periudhës 90-ditore.

Në rast të shfrytëzimit të Eko-zbritjes, baneri nuk do të jetë i dukshëm në Telekom MK App.

Përfitoni nga zbritja
promocionale Eko për të blerë telefonin tuaj të ri T Phone 5G dhe smartfonin Samsung S24!
Shikojeni listën e plotë këtu.

T Phone

T Phone

Rendit
T Phone Pro

T Phone Pro

Rendit
T Phone

Samsung S24

Нарачај
T Phone Pro

Samsung S24+

Нарачај
T Phone

Samsung S24 Ultra

Нарачај

* Lista e pajisjeve për të cilat vlen zbritja Eko është subjekt i ndryshimeve dhe plotësimeve. Promocioni zgjat për një periudhë të kufizuar kohore.

Nula otpad logo
Verzioni desktop