{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

Mbrojtje nga lëshimet e sigurisë në sistemin Android: Telekom përkohësisht pranimin e MMS-ve do ta bëjë me SMS