{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

MakedonskiTelekom zbatoi hulumtim për pjekurinë digjitale të kompanive të vogla dhe të mesme