Slavko Projkoski

Drejtor kryesor i financave

Slavko Projkoski është Drejtor kryesor i Financave në Makedonski Telekom.

Z. Projkoski karrierën e tij e ka filluar në Makedonski Telekom në vitin 1995, ku është emëruar në më shumë pozita udhëheqëse, kryesisht në fushën e financave, në mesin e të cilave drejtor ekzekutiv të Sferën për kontroll dhe Drejtor udhëheqës i financave. Pikërisht, për shkak të rezultateve të arritura në kuadër të punës së tij në Makedonski Telekom, ai në vitin 2007 është emëruar në pozitën Drejtor kryesor i Financave të Makedonski Telekom.

Projkoski është elektroinxhinier i diplomuar dhe ka përvojë të madhe në industrinë telekomunikuese. Ai që nga 25 shkurti i vitit 2010 e kryen funksionin Drejtor kryesor për Financa në Makedonski Telekom.

Verzioni desktop